Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva nivå 1

Skapad 2018-09-23 18:48 i Ljunggrenska skolan F-3 Trelleborg
Vi kommer att arbeta med skrivutveckling för hand och på datorn.
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer att arbeta med att lära dig skriva både för hand och på datorn.

Innehåll

Kort presentation av arbetsområdet

 Du kommer att arbeta med alfabetet, att forma och skilja på stora och små bokstäver. Du kommer att arbeta med att lära dig bokstävernas namn och ljud.  Du kommer även att träna på att skriva  meningar med stor bokstav i början, mellanrum mellan orden och punkt i slutet.
Du kommer att få öva dig på att skriva i många av skolans ämnen.

Syfte och mål från Lgr -11

Konkretisering av mål - elevernas mål

När du arbetat färdigt med arbetsområdet ska du i huvudsak kunna:

- alfabetet, namnen och ljudet på bokstäverna

- koppla ljud-bokstav

- forma alla bokstäver, både stora och små

- skilja på stora och små bokstäver

- skriva meningar med mellanrum mellan orden

- skriva meningar med stor bokstav och punkt

- hitta bokstäverna på tangentbordet

- stava enkla ljudenliga ord som tex bil och sol.

- rita en bild till din text

- skriva en text till din/en bild

Undervisning - Så här kommer vi jobba

För att du ska ha möjlighet att nå målen kommer vi att arbeta enskilt och i grupp med bl.a:

- Övningar från "Forma språket" på Smartboarden och i elevboken

- Andra gemensamma skrivövningar på Smartboarden

- Skriva egna texter i olika ämnen  

- Skriva och rita i helgboken och utvärderingsboken

- Skriva till bilder

- Arbeta med olika skrivövningar kopplat till läsning tex, Kulvagn, läskort osv

- Arbeta med ABC-schema

- Skriva på datorn, både enskilt och tillsammans med en kamrat 

- olika program på datorn som tex ViTal och Talande tangentbord

Vad ska bedömas och hur?

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt genom att din lärare läser det du har skrivit och ser hur du har stavat orden, format bokstäverna och byggt dina meningar.
Din lärare kommer också att observera hur du och skrivander på datorn.
En del av bedömningen utgår ifrån Bedömningsstöd.

Du kommer att få veta vad du har utvecklat och vad du kan utveckla vidare.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: