Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik- & dansprojekt V.47-49 (Idrott + Musik)

Skapad 2018-09-23 21:12 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Idrott och hälsa Musik
Musik- & dansprojekt v.47-49 Samarbete mellan Musik och Idrott och hälsa. Vi kommer att arbeta med rytmer och rörelse till musik på olika sätt. Vi jobbar med rytmik och dans, och sätter sedan ihop en egen koreografi! Redovisning torsdag vecka 49.

Innehåll

Uppgifter

 • Pulsprojektet

 • Instruktion Danskoregrafi

 • Låtlista

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9

Matriser

Mu Idh
Musik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Anpassa & uppmärksamma
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Kombinera med andra uttycksformer
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Ge omdömen & förslag
Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

Mu Idh
Idrott

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse till musik
Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik. Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
I danser och rörelse till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: