👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och decimaltal

Skapad 2018-09-23 21:15 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola F
bråk och decimaltal

Innehåll

Bråk och decimaltal kap 2 år 8

Karin Bohman HT-18

MÅL

 

Efter avslutat kapitel skall eleverna...

 • känna till vad ett primtal är och kunna faktorisera ett tal till primfaktorer.

 • kunna förkorta och förlänga ett bråk.

 • förstå hur täljarens och nämnarens inbördes förhållande påverkar bråkets storlek och kunna utföra överslagsräkningar med tal i bråkform.

 • kunna ta ut Minsta Gemensamma Nämnare till två eller flera bråk.

 • kunna beräkna additioner och subtraktioner med bråk där båda bråken behöver förlängas först.

 • kunna utföra multiplikationer med tal i bråkform.

 

 

BEGREPP

 • Faktorisera

 • Förkorta

 • Förlänga

 • MGN

 • Primfaktorer

 • Primtal

 • Överslagsräkning
CENTRALT INNEHÅLL

 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråkform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik, Metodernas användning i olika situationer.

 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

 

 • Addition och subtraktion med bråk

 • Faktorisering

 • Förkorta och förläng

 • MGN

 • Multiplikation med bråk

 • ÖverslagsräkningGENOMGÅNGAR

Karin har genomgångar varje lektion. Du hittar även bra genomgångsfilmer på intermatte.

 • Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.

 • Enskilt och parvis arbete både praktiskt och teoretiskt.

 • Vi jobbar praktiska uppgifter, begreppsträning, matteappen, intermatte samt problemlösning i mindre grupper.

 • Skriftligt prov för högre mål.

 • Titta i classroom för mer detaljerad information.

 • Ni kommer även få ett analogt begreppshäfte som vi tränar på i skolan.

 

Delmomenten i de olika arbetsmaterialen.

FÄRDIGHETSTRÄNING

Välj själv hur du vill arbeta;   

Moment

 

Intermatte

Bas: Träning 1

Djup:Träning 2

Utmaning:Plus

Ma-boken

Basnivå: 1 och 2

Djup 3 och 4

Tidsplan

Faktorisering/

Förkorta/

Förlänga

T1:1-11, 12-19, 24-30

T2: 1-9, 10-18, 23-28,

P: 1-9

Se intermatte, finns inget i y-boken

vecka 41

Överslagsräkning/ MGN

T1: 20-23, 31-33, 35-37

T2: 19-22, 29-31, 32-35

P: 10-17, 18-21, 29-31, 32-35

B:sid 66-67

D:68-69

 

vecka 42

 

Addition och subtraktion av bråk

T1: 38-45, 54, 57, 60-61

T2: 36-41, 48, 50-51, 54-55, 57

P:22-28, 36-40, 49-54, 56-57

 

B: 72-73

D:74-75

vecka 43

Multiplikation och division med bråk

T1: 46-53, 55, 56, 58-59, 62-63

T2: 42-47, 49, 52-53, 56, 58-61

P: 41-48, 55, 58-61

B:78-79, 83-84

D:79-80, 84-86

vecka 45

 

Repetition diagnos och prov Vecka 46

 

 

 

DiAGNOS

När du har färdighetstränat klart kommer du att testa dig själv med en diagnos på intrmatte.

När diagnosen är klar, lämna in.

När du får tillbaka diagnosen gör vi en analys tillsammans vad du behöver träna mer eller om du skall påbörja fördjupning.

 

TRÄNA MERA/FÖRDJUPNING

 

Intermatte

Bas/Fördjupning

 

Matteboken

Bas/Fördjupning

TRÄNA MERA/PLUS

 

Träna mera sid: sid 103-104 uppgift 2147-2161

Fördjupning: sid: 105-106 + stencil (fördjupning-utmanings-häftet)RESONERA

Karin har diskussionsuppgifter ni kommer jobba i par/grupp. Redovisa och lämna in på classroom. Detta kommer att ske efter att ni färdighetstränat klart.NOMP/MATTEVA/VEKTOR/ELEVSPEL