👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitala bilder och redigering

Skapad 2018-09-24 07:38 i Fyrklöverskolan Hedemora
Idag är digitala bilder mer vanliga än vanliga fotografier. Hur gör man när man sparar bilder? Hur gör man när man redigerar bilder digitalt? Hur skapar man bilder med digitala tekniker och hur kommunicerar man med bilder för att uttrycka budskap ?
Grundskola 4 – 6 Bild
I undervisningen ska du ges möjligheter att utveckla dina kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att du utvecklar din kreativitet och ditt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra dig att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Innehåll

2. Övergripande mål:

1. Inledning:

Vi kommer att öva på att spara bilder i datorn, och att redigera fotograferade bilder.

Vi kommer att använda verktyg för fotografering och digital bildhantering.

Vi kommer även att lära oss att använda begrepp inom arbetsområdet.

4. Vad behöver du lära dig?

Efter lektionstimmarna ska du kunna:

 • Ta bilder till ett givet tema med digitalkamera/mobilkamera

 • Skapa en egen PowerPoint presentation

 • Utforma PowerPoint presentationen på ett tilltalande sätt

 • Undersöka och utforska programmats användbarhet

 • Beskriva processen med arbetet från råkopia till färdig bild.

 • Följa instruktioner för att lära dig ett digitalt verktyg.

 

5. Bedömning:

Jag kommer att bedöma:

* Hur väl du kan använda  kameran/mobilen för att ta bilder

* Hur du klarar att lägga in bilderna i datorn och spara dem.

* Hur du följer instruktioner

* Hur du  komponerar/skapar en PowerPoint med dina bilder för att skapa ett uttryck


* Hur du kan beskriva arbetsprocessen, och om du kan välja ett arbetssätt som leder arbetet framåt.

* Hur du analyserar och utvärderar ditt arbetet.

* Hur du resonerar och hur du bedömer  dina

 

 

 

 

7. Tillämpningsuppgift:

Du ska presentera dina bilder för klassen.

Du ska visa dina bilder före redigering och efter samt beskriva hur du har gjort för att få resultatet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bildmatris

Skapa bilder

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skapa bilder
Du visar inte att du kan skapa bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör inte budskapet i dina bilder tydligt
Du kan skapa bilder som berättar och visar vade någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett ganska bra sätt.
Du kan skapa utvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett bra sätt.
Du kan skapa välutvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett mycket bra sätt.
Tekniker
Du visar inte att du kan använda olika tekniker och verktyg.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material. Du använder dem på ett varierat och mycket bra sätt och med många idéer föra tt skapa olika uttryck i dina bilder.
Bildelement
Du visar inte förmåga att sätta ihop olika bildelement i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett ganska bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett bra sätt i dina bilder.
Du kan sätta ihop linjer, färger och andra bildelement på ett mycket bra sätt i dina bilder.
Utveckla idéer
Du visar inte att du kan utveckla idéer inom bildområdet.
Du kan hjälpa till och utveckla idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla egna idéer som du fått hjälp med att komma på inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande
Du kan utveckla egna idéer inom olika områden. Du återanvänder bilder från förr och nu och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande
Arbetssätt
Du ger inte förslag på arbetssätt för att föra ditt arbete framåt.
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja olika arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring för att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Redovisa
Du visar inte att du kan redovisa dina bilder och anpassa till budskapet och situationen.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett ganska bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett mycket bra sätt.
Omdöme om arbetet
Du visar inte att du kan ge omdöme om ditt arbete.
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetet och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Diskutera dina bilder
Du visar inte att du kan diskutera om bilder och beskriva hur de hänger ihop med dina erfarenheter.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i världen.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i världen.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i världen.