👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friends-written task- Review

Skapad 2018-09-24 08:43 i Kungsmarksskolan Munkedal
Grundskola 7 – 9 Engelska
Write in word and share your first and second draft with the teacher in Teams.

Innehåll

 

WRITE A REVIEW about an episode of Friends

 

 (review=recension)

 

 1. Watch the TV-programme; The first episode of Friends. (episode=avsnitt)

 

 1. B.Write a review in word and share your document in Teams by answering the questions below.

   

   

  C. Choose how you want to organize your text:

 

C1.

 

Write your text by giving it a title and answer the questions, write the number of the question, the question and your answer.

 

OR

 

C2.

 

Divide your text into four different parts leave out the numbers and write in a cohesive manner, you achieve this by linking the texts in the different parts (divide=dela upp, cohesive manner=sammanhängade sätt, leave out=lämna ute). Do not write the names of the different parts, but just make a new paragraph by pressing enter and leave some space in the text to mark that there.

 

The different parts of your text (parts=delar)

 

 • Title and Introduction (title=rubrik, introduction=inledning)

 • Body (body=huvuddel)

 • Conclusion (conclusion=avslutning)

 • List of sources.  (list of sources=källförteckning)

 

 

 

 

 

ANSWER THE QUESTIONS OF THE DIFFERENT PARTS

Introduction (introduction=inledning)

 

 1. Which program did you watch?  Which episode? (episode=avsnitt)

 

 

 

 1. What year was this episode broadcasted? (broadcasted:sändes)

 

 

 

 1. What kind of program is it? (i.e. reality show, news report, documentary, drama-series or children’s’ program, soap opera etc) (kind of:vilken sorts)

 

 Body part (body part=huvuddelen av texten)

 

4. What was the TV-show about this time? 

 

5. The story, what happens? (story=handling)

 

 

 

6. Describe the different characters and their relationships. (describe=beskriv, characters=personer, relationships=förhållanden)

 

 

 

7. Describe the environment. How does the apartment look like, is the neighbourhood wealthy, safe? (environment=miljön, neighbourhodd=grannskap, wealthy=förmögen, safe=tryggt)

 

 

 

8.Who are the actors and actresses.(actors=skådespelare, actresses=kvinnliga skådespelare)

 

 

 

 Conclusion (=avslutning)

 

9.Does the programme have a message? What is it? How can you see this message? (message=budskap)

 

 

 

10. Why do you like the programme? OR Why do you dislike the programme?

 

 

11. What is your opinion about the TV-show?  Why is it worth watching? Why do you watch it? (in order to relax, have fun, think about society etc.) (society=samhälle)

 

12.  What is interesting about it? If it was a disappointment this time, why do you think so?  (disappointment=besvikelse)

List of Sources; (list of sources=källförteckning)

 

 

 

13. Which internet pages did you use to find information, and which date did you find the information. (date=datum)?

 

 (It is important that you write down where you find the information youuse in your text-a reference list. You are not allowed to copy texts

 

from internet, you can use the facts you find but you have to

 

rewrite them with your own words in your own way.)

 

 

 

 REMEMBER: Hand in your review to Teams/ to your teacher.

 

 

 

Good luck!

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9

Matriser

En
Friends

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt
Ny aspekt