👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenröseskolan klass regnbåge Resonansplatta 18-19

Skapad 2018-09-24 08:50 i Stenröseskolan Lunds för- och grundskolor
grundsärskola inriktning träningsskola
Grundsärskola 1 – 9 Verklighetsuppfattning Motorik
Vi kommer att arbeta med vår kropp på resonansplattan.

Innehåll

Syfte och kunskapsmål

Eleverna blir uppmärksammade på sin kropp.

Eleverna blir medvetna om sina rörelser.

Eleverna använder sin kropp för att påverka omgivningen och situationen.

 


 

 

 

 

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

 

Eleverna ligger tillsammans på resonansplattan. Gärna nära varandra för att uppfatta varandras rörelser.

Vi knackar i resonansplattan och berättar att lektionen börjar och vem som är här.

Material såsom bollar, bjällror, klossar byggs upp runt omkring och på  eleverna.

När eleverna rör sig och något material låter förstärks det med att den vuxne berättar vad som händer och med vad eleven använder för att aktivera ljudet.

Hjälp eleverna att också hitta och lyssna på varandra.

Förstärk det som händer!

Avsluta med att berätta vad varje elev har arbetat med.

 

Bedömning

Målet är uppfyllt när du:

-visar uppmärksamhet för ljuden som du framkallar genom dina rörelser

-utför någon rörelse medvetet eller omedvetet och det blir en effekt

-repeterar någon rörelse medvetet

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  7-9
 • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
  VEU  7-9
 • Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.
  VEU  7-9
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
  VEU   9
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i övningar om objekts beständighet och i bedömningar av avstånd och riktning.
  VEU   9