👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenröseskolan Skapande Klass regnbåge 19-20

Skapad 2018-09-24 09:01 i Stenröseskolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola F – 9 Verklighetsuppfattning Motorik Estetisk verksamhet
Eleverna ska få möjlighet att utveckla sin nyfikenhet, fantasi och kreativitet genom att skapa med olika material och metoder.

Innehåll

Syfte och kunskapsmål

 

 

 

Få möjlighet att uttrycka sig i olika estetiska uttrycksformer.

 

Eleverna ska få möjlighet att utveckla sin nyfikenhet, fantasi och kreativitet genom att skapa med olika material och metoder. Eleverna får under skapande möjlighet att utveckla sina förmågor i att välja redskap material och tekniker som kan användas vid bild och slöjd. Aktiviteten syftar även till att eleverna utvecklar sina finmotoriska förmågor genom att använda olika handgrepp och metoder.

 

 

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

Eleverna ges möjlighet att skapa med olika material såsom färg, tyg, lera mm. Eleverna får uppleva olika arbetssätt och med olika material tillsammans med en vuxen vid behov.

Bedömning

Målet är uppfyllt när:

 

-deltar i att skapa med olika material, metoder och tekniker

 

-deltar i att göra val gällande material, metoder och tekniker

 

-använder händerna till att undersöka och uppleva hur olika ytor och strukturer känns

 

-med hjälp av sinnena bekantar sig med olika skapandematerial

 

-använder de finmotoriska förmågorna vid skapandet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  7-9
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  7-9
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  ES  7-9
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  7-9
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  7-9
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
  ES  7-9
 • Arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  7-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  7-9
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  7-9
 • Geometriska figurer och namn på några av dessa, till exempel cirkel, kvadrat och triangel.
  VEU  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9