👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenröseskolan klass regnbåge svarta rummet 19-20

Skapad 2018-09-24 09:13 i Stenröseskolan Lunds för- och grundskolor
grundsärskola inriktning träningsskola
Grundsärskola 1 – 9 Verklighetsuppfattning Kommunikation
Vi kommer att samspela kring materialet i svarta rummet.

Innehåll

Syfte och kunskapsmål

Eleven kan delta i turtagning.

Eleven kan välja mellan föremålen.

Eleven interagerar med sina klasskompisar.

 

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

Arbetssätt

Eleverna arbetar med orsak-verkan material. De uppmärksammar varandras material med hjälp av en vuxen. 

De använder hela sin kropp.

 

 

 

Bedömning

Målet är uppfyllt när du:

- medvetet trycker på materialet

- interagera med dina klasskompisar

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  7-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9
 • Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9