👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2018-09-24 09:35 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Grundsärskola 6 – 9 Kommunikation Verklighetsuppfattning Estetisk verksamhet Motorik Vardagsaktiviteter
Jag ska lära mig mer om hållbar utveckling genom att lära mig sortera rätt vid återvinningen och lära mig vad man kan göra av det jag sorterat.

Innehåll

Jag ska lära mig hur jag ska sortera. Jag ska också lära mig avad som kan tillverkas av det jag sorterat.

Jag ska göra studiebesök på återvinningscentralen, panta flaskor besöka affärer och köpa någon vara som förpackningen är av återvunnet material, t.ex en petflaska.

Jag kommer att titta på filmer som handlar om återvinning och vad som kan skapas av det återvunna. Jag kommer också att använda återvinningsmaterial  när vi har bild/skapande.

Vi i klassen kommer att gräva ner en planka med en metallbit på ,en pappersbit på, en plastbit, ett bananskal och en liten glasburk.

Allt ska vara fastsatt och vi ska gräva upp och titta på plankan en gång i veckan under 6 veckors tid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  ES  7-9
 • Bildhantering såväl med som utan digitala verktyg.
  ES  7-9
 • .
  KOM  7-9
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
  VAA  7-9
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  7-9
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  7-9
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och strax.
  VEU  7-9
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  7-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  7-9
 • Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön och vad detta innebär för en hållbar utveckling, till exempel källsortering och val av färdmedel.
  VEU  7-9