👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Meningar och ord, Bornholmsmodellen

Skapad 2018-09-24 09:57 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Arbeta med meningar och ord utifrån Bornholmsmodellen.
Grundskola F Svenska
Språket: Ett rikt och varierat språk är grunden för att kunna uttrycka sig och göra sig förstådd men också att förstå sin omvärld. Ord och meningar: Vi kommer att jobba med meningar och ord och på ett lustfyllt sätt leka in den språkliga medvetenheten.

Innehåll

Vi kommer att:  

 • bilda meningar
 • lära oss-vad är en fråga
 • från meningar till ord
 • räkna antal ord i en mening
 • lära oss skillnaden på långa och korta ord
 • jämföra ordens längd
 • dela upp sammansatta ord
 • bygga ihop två ord till ett   

Materia vi använder:   

 • Storbildsbok
 • olika bilder
 • appar på Ipaden  

 

Mål till eleven:  

 • upptäcka vad en mening är
 • upptäcka ord i en mening
 • träna att räkna antal ord i meningar
 • upptäcka sammansatta ord
 • sätta ihop två ord till ett
 • höra skillnaden på långa och korta ord
 • utöka sitt ordförråd

Kopplingar till läroplanen

 • ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,
  Gr lgr11
 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har svårigheter
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -