👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA åk 4 läsåret 2018/19

Skapad 2018-09-24 10:12 i Gällingeskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Svenska för årskurs 4
Grundskola 4 Svenska
I svenska arbetar vi med att uttrycka oss i tal och skrift. Vi kommer att läsa olika sorters texter och skriva egna. Vi ska också träna på att berätta muntligt och samtala med varandra.

Innehåll

Skolan ska

"Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva." Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna/.../ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att - formulera sig och kommunicera i tal och skrift - läsa /.../skönlitteratur och andra texter för olika syften

Eleven ska

Du som elev ska träna på att utveckla förmågan att:

 • kunna använda olika lässtrategier för att förstå och tolka texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna
 • använda olika sätt att bearbeta egna texter till form och innehåll
 • använda ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
 • göra muntlig och skriftliga presentation
 • skriva olika slags texter : fantasi, fakta, artikel brev mm.
 • använda språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

•skriva och bearbeta egna texter.

•förstå och tolka texter

•förstå språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler och skiljetecken.

•göra muntliga presentationer

Undervisning

•Vi tränar på att redovisa i grupp.

•Vi läser skönlitteratur enskilt och tillsammans.

•Vi använder olika texter med tillhörande frågor för att träna läsförståelse.

•Vi tränar stavning och att använda skiljetecken.

•Vi tränar på att skriva olika typer av texter, för hand och på dator.

•Vi tränar på att ge och ta emot respons på skrivna texter.

•Vi tränar på att använda ordlista/dator för att söka stavning.

Vi tränar på att skapa en presentation i ett digitalt verktyg.

Vi lyssnar på och jämför olika dialekter i Sverige.

Vi tränar på att göra tankekartor och använda stödord = studieteknik


Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6