👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 7, part 2

Skapad 2018-09-24 10:37 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Engelska
English 7, part 2 Weeks 39 - 47

Innehåll

In part 2 of English 7 focus is on different social issues.

Content:

Social issues, in Sweden and other parts of the world

Examinations:

Group work
Individual essay

Instructions:

All detailed information regarding this part is found in the OneDrive and in the two assignments; "Group work" and "Essay Social Issue".

Core content from Skolverket and knowledge requirements are added below.

Uppgifter

 • Group work Film project

 • Essay Social Issue II

 • Essay Social Issue

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel litterära epoker.
  Eng  -
 • Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  Eng  -
 • Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande, redogörande och utredande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter.
  Eng  -
 • Strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden.
  Eng  -

Matriser

Eng
English 7, part 2

E
D
C
B
A
Content
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer, samt med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och av avancerad karaktär.
Nivå E till fullo uppnått, delvis uppnått nivå C
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer, samt med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och av avancerad karaktär.
Nivå E till fullo uppnått, delvis uppnått nivå C
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer, samt även underförstådd betydelse, i talad engelska i snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och av avancerad karaktär.
Content
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Nivå E till fullo uppnått, delvis uppnått nivå C
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Nivå E till fullo uppnått, delvis uppnått nivå C
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Cultural aspect, content
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Nivå E till fullo uppnått, delvis uppnått nivå C
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Nivå E till fullo uppnått, delvis uppnått nivå C
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Sources
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information, strukturera den och värdera olika källors tillförlitlighet.
Nivå E till fullo uppnått, delvis uppnått nivå C
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information, strukturera den och värdera olika källors tillförlitlighet.
Nivå E till fullo uppnått, delvis uppnått nivå C
Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att söka relevant information, strukturera den och värdera olika källors tillförlitlighet.
Sources
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Nivå E till fullo uppnått, delvis uppnått nivå C
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Nivå E till fullo uppnått, delvis uppnått nivå C
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Structure
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat.
Nivå E till fullo uppnått, delvis uppnått nivå C
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat.
Nivå E till fullo uppnått, delvis uppnått nivå C
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med god precision, varierat, nyanserat, tydligt och välstrukturerat.
Language
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Nivå E till fullo uppnått, delvis uppnått nivå C
Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.
Nivå E till fullo uppnått, delvis uppnått nivå C
Eleven kan även formulera sig med flyt och god anpassning till syfte, mottagare och situation.