👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet är ditt

Skapad 2018-09-24 10:44 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Varje dag fattas det massor av beslut, utan de här besluten skulle inte vårt land fungera. Har du funderat över din roll och om din röst räknas? Du är snart vuxen, kan du vara med och påverka de beslut som fattas och i så fall hur? Vad vet du nu och vad behöver du veta? Dags att ta parti… valet är ditt!

Innehåll

 

De stora frågorna vi kommer att besvara är:

 • Vilka är våra åtta riksdagspartier och vilka åsikter har de i några olika samhällsfrågor?

 • Vilka politiska beslut fattas var, om vad och varför just där om detta?

 • Hur kan individer och grupper inom ramen för demokratin påverka viktiga beslut i samhället?

Hur och på vad kommer bedömningen att grundas?

 • Din insats under lektionstid.

 • Muntlig SO/SV-uppgift i grupp - Debatt mellan våra politiska riksdagspartier.

 • Enskild skriftlig uppgift – Att påverka viktiga beslut i samhället.

Vilken hjälp kommer du att få?

 • Min, din egen och klasskompisars respons
 • Läroboken
 • Häftet
 • Valmaterial
 • Mina PP/genomgångar/filmer
 • Olika modeller, t.ex. analysmodellen och EPA-modellen

Vi kommer att arbeta enligt följande:

 • Presentation av arbetsområdet

 • Övning där jag kollar av din förförståelse i ämnet (häftet sid.6).

 • Övningsuppgift enligt EPA – Politik vad är det? (häftet sid.7).

 • PP/genomgång/film/läroboken sid 24-30. Vad är politik? Våra grundlagar.

 • PP/genomgång/film/läroboken sid 31-38. Vad är en ideologi? Vilka är de största ideologierna?

 • Övningsuppgift – Jämförelse av de stora ideologierna enligt EPA. (sid.8).

 • PP/genomgång/film/läroboken sid.39-42. Från ideologi till parti.

 • Övningsuppgift – Para ihop rätt riksdagsparti med rätt partiledare och partisymbol (häftet sid.9).

 • PP/genomgång/film/läroboken sid.54-55 – Vad röstar vi till? När röstar vi? Vem får rösta? Hur går det till att rösta? Hur utses riksdagen?

 • Övningsuppgift – Vad bestäms var? (häftet sid.10).

 • Bedömningsuppgift -  Valdebatt – arbete i grupper där ni förbereder er inför en debatt genom att fördjupar er i vilka åsikter de olika riksdagspartierna har i några olika frågor (häftet sid.11-12).

 • Skolval!

 • Hur gick det i valet? I hela landet, landstinget, kommunen och i skolan?

 • PP/genomgång/film/läroboken sid.55-59 – Vilka är riksdagens uppgifter?

 • PP/genomgång/film/läroboken sid.60-68 – Hur utses regeringen? Vad finns det för olika typer av regeringar? Vilka är regeringens uppgifter?

 • Övningsuppgift - Riksdag eller regering? (häftet sid.13)

 • PP/genomgång/film/läroboken sid.47-51 – Vad är en kommun? Varför har vi kommuner? Hur styrs kommunen? Vilka är kommunens inkomster och utgifter? Vilka är kommunens uppgifter?

 • PP/genomgång/film/läroboken sid.52-53 – Vad är ett landsting/region? Hur styrs landstinget/regionen? Vilka är landstingets/regionens inkomster och utgifter? Vilka är landstinget/regionens viktigaste uppgifter?

 • Bedömningsuppgift – Att påverka viktiga beslut (häftet sid.14).

 

 

 

Matriser

Sh
Muntlig bedömningsuppgift

Kommunikativa förmågan
Att kunna argumentera och resonera.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang som är utvecklade i något tankeled om ditt partis åsikter i de olika debattfrågorna.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang som är utvecklade i några tankeled om ditt partis åsikter i de olika debattfrågorna.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang som är utvecklade i flera tankeled om ditt partis åsikter i de olika debattfrågorna.
Begreppsförmörmågan
Att förstå och kunna använda ämnesspecifika begrepp av olika slag och på olika sätt.
Du visar att du förstår och kan använda något av arbetsområdets begrepp
Du visar att du förstår och kan använda några av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda flera av arbetsområdets begrepp.
Informationshanteringsförmågan
Att kunna använda och värdera olika typer av källor. Att kunna använda olika källkritiska begrepp.
Du kan söka information och använder då källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information och använder då källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan söka information och använder då källor på ett väl fungerande sätt.

Sh
Skriftlig bedömningsuppgift

Analysförmågan
Att kunna förklara, att se orsaker och konsekvenser, att kunna jämföra - se likheter och skillnader, att kunna se saker ur olika perspektiv.
Du ger något relevant förslag på hur Tove kan påverka viktiga politiska beslut och ditt svar innehåller en för- och nackdel med förslaget.
Du ger några relevanta förslag på hur Tove kan påverka viktiga politiska beslut och ditt svar innehåller minst två för- och nackdelar med förslagen.
Du ger flera relevanta förslag på hur Tove kan påverka viktiga politiska beslut och ditt svar innehåller minst tre för- och nackdelar med förslagen.
Kommunikativa förmågan
Att kunna argumentera och resonera.
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang som är utvecklade i något tankeled om hur Tove inom ramen för demokratin kan påverka viktiga beslut i samhället.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang som är utvecklade i några tankeled om hur Tove inom ramen för demokratin kan påverka viktiga beslut i samhället.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang som är utvecklade i flera tankeled om hur Tove kan påverka viktiga beslut i samhället.
Begreppsförmågan
Att kunna förstå och kunna använda ämnesspecifika begrepp av olika slag och på olika sätt.
Du visar att du förstår och kan använda något av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda några av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda flera av arbetsområdets begrepp.