👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik: Vi spelar i band!

Skapad 2018-09-24 10:48 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Musik
Ackord, melodier, trumkomp och noter; hur hänger de egentligen ihop?

Innehåll

Vad:

Vi har spelat ackord, melodier och trumkomp och vi kommer att fortsätta med detta men nu tillsammans i olika band/ensembler. Vi kommer även att titta på hur musikens skriftspråk ser ut och hur du kan använda dig av olika typer av notskrift och termer för att kunna spela ensam eller tillsammans med andra.

Hur:

Vi har redan påbörjat att spela på instrumenten enskilt och tillsammans och vi kommer fortsätta att öva enskilt men framförallt tillsammans. Vi kommer att öva på att spela efter en gemensam puls och att inleda samt avsluta en låt tillsammans i olika band. Vi kommer att använda oss av musiktermer som behövs för att spela tillsammans och även göra olika slags notblad för att veta hur låtarna ska byggas upp och spelas. 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att spela efter en gemensam puls, spela en enkel slagverksstämma (trumkomp) samt din förmåga att byta ackord med flyt. Jag kommer även att bedöma din förmåga av att använda dig av relevanta musiktermer för att beskriva och samtala om det du spelar samt din förmåga att skapa och läsa av olika slags notblad. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
MUSIK kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I betygstabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
F
E
C
A
Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Trummor
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma
Eleven kan spela en enkel anpassad slagverksstämma
Bas
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad basstämma
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad basstämma
Eleven kan spela en enkel anpassad basstämma
Ackordinstrument
Eleven kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Spela/sjunga med tajming och passande karaktär
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
Skapa musik
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Resonera/analysera kring musik
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Resonera/analysera kring musik
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Urskilja musikaliska karaktärsdrag
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.