Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 5 - Energiuppfinning och hållfasta konstruktioner

Skapad 2018-09-24 11:23 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 5 Teknik

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att jobba med hållfasta och stabila konstruktioner. Vi läser i läromedlet "Boken om Teknik" och lär oss om varför man väljer olika byggnadsmaterial till husbyggen och broar och hur man bygger för att det ska bli stabilt. 

Med kunskapen från fysikområdet "Energi", samt teknikundervisningen ska du hitta på en egen smart uppfinning där antingen solen, vatten eller vinden utnyttjas. Från en idé ska du göra en skiss med förklaring som tydligt visar hur du tänkt. Skissen har du sedan som underlag när du tillverkar en modell av din uppfinning.

Mål för arbetsområdet:

Att kunna:

 • komma på en idé till "energiuppfinning"
 • visa idén med en skiss och förklaring
 • följa skissen och göra en modell av uppfinningen
 • dokumentera arbetet med text och bild
 • resonera om fördelar och nackdelar med olika byggnadsmaterial
 • ge exempel på olika sorters broar
 • bygga stabila konstruktioner 

Så här kommer arbete att bedömas:

Du kommer att få visa dina kunskaper skriftligt och muntligt. I bedömningen tittar jag på tydligheten i dina förklaringar, din dokumentation, skissen och modellen.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Teknik åk 5

På väg mot grundläggande nivå
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Hållfasta och stabila konstruktioner
Känna till något om hur man bygger stabilt och hållbart
 • Tk  E 6
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva och visa samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan du på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, din uppbyggnad och de material som används.
Genomföra arbeten
Göra en modell av din energiuppfinning
 • Tk  E 6
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera och välja alternativt
Reflektera över vad som gått bra, mindre bra och vilka förändringar du valt att göra och varför
 • Tk  E 6
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Förklaring och skiss av din energiuppfinning
 • Tk  E 6
Du kan göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du kan göra utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Förändring över tid, fördelar & nackdelar
Berätta något om byggteknikens utveckling gällande hus och broar.
 • Tk  E 6
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: