👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa, åk 4-6, klass Björnen

Skapad 2018-09-24 12:30 i Håksbergs skola Ludvika
Övergripande planering i ämnet Idrott & Hälsa
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

I ämnet Idrott & Hälsa ingår många olika moment. Här kan du läsa om vilka delar vi kommer att beröra i årskurs 4-6. Du kan även i matrisen se vilka kunskapskraven är i ämnet och göra en uppskattning av din egen förmåga i de olika momenten.

Innehåll

Syfte/läroplanens mål

Syftet i ämnet Idrott & Hälsa är att eleverna ska få utveckla sin förmåga att:

Mål för eleven

 

 • utveckla intresset för att vara ute i naturen
 • utveckla intresset för att vara fysiskt aktiv
 • lär sig att delta och anpassa sina rörelser i olika lekar, spel och idrotter
 • lär sig att anpassa sina rörelser till takt och rytm i musik och i danser
 • lär sig orientera i kända miljöer med hjälp av kartor
 • känner till regler och rutiner för idrottssalen och omklädningsrummet.
 • lär sig att simma i mag- och ryggläge
 • utvecklar förståelse för samband mellan fysisk aktivitet och hälsa

Detta gör vi på lektionerna

 • olika lekar, spel och idrotter i natur och utemiljö samt i idrottssalen
 • kondition och styrketräning
 • orientering i närmiljön med hjälp av kartor
 • redskapsövningar
 • skadeförebyggande till exempel genom uppvärmning och stretching
 • takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik
 • rättigheter och skyldigheter i naturen
 • simning i mag- och ryggläge
 • hantering av nödsituationer vid vatten
 • samtala om olika fysiska aktiviteter, levnadsvanor mm.

Detta kommer att bedömas

 • din förmåga att anpassa rörelser till aktiviteten
 • din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter
 • din förmåga att röra dig i takt till musik
 • din förmåga att hitta rätt nivå på träningen så att du mår bra
 • din fömåga att vara ute i naturen och anpassa dig till olika förhållanden (t.ex. väder) och allemansrättens regler
 • ditt hänsynstagande vid natur- och utomhusaktiviteter samt salslektioner
 • din förmåga att orientera
 • din simkunnighet
 • din förmåga att resonera om hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh

Matriser

Idh
Idrott Hälsa åk 4-6


Idh
Bedömningsunderlag-Idrott och hälsa åk.6

A
C
E
F
Rörelse
Du kan delta i: Lekar och spel
Du anpassar och varierar dina rörelser väl till aktiviteten.
Du anpassar och varierar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven.
Du kan delta i: Träningsformer
Du anpassar dina rörelser väl till aktivteten.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven.
Du kan delta i: Idrotter
Du anpassar dina rörelser väl till aktivteten.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Du anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven
Dans och rörelse till musik.
Du anpassar dina rörelser väl till takt och rytm.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt och rytm
Du anpassar dina rörelser till viss del till takt och rytm.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven.
Simning
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven.
Friluftsliv och utevistelse
Orientering
Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven.
Anpassning vid utomhusaktiviteter
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Du kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden (klä sig efter väder) och till allemansrättens regler.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven.
Hälsa och livsstil
Du kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter, hur dessa påverkar/utvecklar din kroppsliga förmåga och påverkar hälsan.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven.
Hälsa och livsstil
Skador
Du kan ge välutvecklade beskrivningar om hur man förebygger skador.
Du kan ge utvecklade beskrivningar om hur man förebygger skador.
Du kan ge enkla beskrivningar om hur man förebygger skador.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven
Nödsituationer
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven

Övergripande mål

De övergripande målen behandlas i läroplanen del 1 och 2 och är ämnesövergripande. Dessa är ej betygsgrundande.
A
C
E
F
Säkerhet och hänsynstagande
Eleven visar god hänsyn till sina kamrater samt till sin omgivning för att undvika skada. Eleven tar ett stort ansvar för skolans material och hjälper till att plocka fram och undan material.
Eleven visar hänsyn till sina kamrater samt till sin omgivning för att undvika skada. Eleven tar ansvar för skolans material och hjälper till att plocka fram och undan material.
Eleven visar till viss del hänsyn till sina kamrater samt till sin omgivning för att undvika skada. Eleven tar ett visst ansvar för skolans material och hjälper till viss del att plocka fram och undan material.
Du behöver arbeta vidare för att leva upp till förmågan
Samarbete
Eleven samarbetar och stöttar sina kamrater väl vid de olika aktiviteterna.
Eleven samarbetar och stöttar sina kamrater relativt väl vid de olika aktiviteterna.
Eleven samarbetar och stöttar sina kamrater till viss del vid de olika aktiviteterna.
Du behöver arbeta vidare för att leva upp till förmågan