👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2018-09-24 13:09 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 4 Religionskunskap Historia Bild

Hur var det att leva på vikingatiden? Var alla ute och plundrade och härjade eller vad gjorde egentligen vikingarna som tog sig ut på haven? Vem skötte gårdarna medans männen var ute på resande fot? Hur var det att vara barn under den här tiden?

Hur skiljer det sig från att vara barn i dag? Hur levde människorna? Vilken religion trodde de på? Vad använde de för tekniker när de byggde hus, båtar mm. Vilken var Sveriges första stad? Hur kan vi egentligen veta vad som hände för ca 1000 år sedan?

Innehåll

När vi är klara ska du kunna

 • Berätta om hur livet på en vikingagård såg ut; vad åt man, hur bodde man, hur skötte man sin hygien, vad man arbetade med, vilka verktyg och vapen man använde, hur såg deras kläder ut, vilka husdjur man hade och hur livet kunde se ut för ett barn
 • Berätta om vikingarnas handels och plundringsresor.
 • Redogöra för deras religion och några av de gudar som vikingarna tillbad samt om kristendomens införande.

Undervisning

Vi kommer att arbeta om vikingar genom att:

 • Läsa och diskutera texter i läroboken.
 • Se filmer
 • Skriva egna sammanfattningar utifrån texter och filmer.
 • Redovisa din kunskap både muntligt, med text och genom bild.  

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom: 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom delaktighet under lektionerna, egna texter, samt ett muntligt eller skriftligt prov. Du redovisar något område om vikingatiden. Du tillverkar också tidstypiska alster från vikingatiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6

Matriser

Hi Re Bl
Vikingatiden

På väg till nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Känna till vikingarnas religion - asatron.
Du känner till några asagudar.
Du har goda kunskaper om flera asagudar och kan redovisa vad du vet om dem.
Du har mycket goda kunskaper om flera asagudar, kan på ett bra sätt redovisa vad du vet om dem, samt se hur vi idag ser spår av asatron i vår tid.
Känna till vikingarnas resor.
Du har viss kunskap om varför och hur vikingarna reste ut i världen .
Du har goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel och kulturutbyte.
Du har mycket goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel och kulturutbyte samt göra jämförelser med handel och resor idag.
Känna till hur man levde på vikingatiden och hur deras samhälle var uppbyggt.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annolunda ut under vikingatiden.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under vikingatiden. Du kan muntligt eller skriftligt berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn.
Du har goda kunskaper om att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under vikingatiden. Du kan muntligt eller skriftligt berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn, samt göra jämförelser mellan olika tidsperioder ex. stenålder-vikingatid.
Känna till hur kristendomen kom till Norden.
Du kan kortfattat redogöra viss fakta om hur kristendomen började införas i Norden.
Du kan redogöra för delar av hur det gick till när kristendomen började införas i Norden och du känner till någon central figur.
Du kan utförligt redogöra för delar av hur det gick till när kristendomen började införas i Norden och du känner till någon central figur.
Känna till vikingarna skriftspråk - runor.
Du kan på ett enkelt sätt berätta vad runor är.
Du kan redogöra för vad runor är samt hur de användes. Du kan också beskriva hur de tillverkades.
Du kan redogöra för vad runor är samt hur de användes. Du kan även själv tyda och skriva några runor. Du kan också beskriva hur de tillverkades samt vilken betydelse de har för oss i dag ur ett historiskt perspektiv.

Hi Re Bl
Bild årskurs 4-6

På väg...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Berätta med bilder
Du kan skapa enkla bilder som berättar och visar vad någon varit med och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett ganska bra sätt.
Du kan skapa utvecklande bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett bra sätt.
Du kan skapa välutvecklade bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett mycket bra sätt
Tekniker, verktyg och material
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material. Du använder dem på ett varierat och mycket bra sätt och med många ideér för att skapa olika uttryck i dina bilder.
Arbetsprocessen
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Redovisning
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett ganska bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett mycket bra sätt.
Reflektion
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur ditt bildarbete blev.

Hi Re Bl
Kunskapskrav Svenska som andraspråk år 6

Svenska år 6

På väg..
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Skrivregler
För att kunna skriva texter som är läsbara, och där dina tankar och åsikter når fram till läsaren, behöver du utveckla dina kunskaper kring skrivregler.
När du skriver enkla texter kan du stava, använda skiljetecken och följa andra skrivregler, som t.ex. meningsbyggnad och passande ordval så att det oftast blir rätt.
När du skriver enkla texter kan du stava, använda skiljetecken och andra skrivregler, som t.ex. meningsbyggnad och passande ordval och gör ett fåtal misstag.
När du skriver enkla texter kan du stava, använda skiljetecken och andra skrivregler, som t.ex. meningsbyggnad och passande ordval så att det nästan alltid blir rätt.
Informationssökning
Du behöver utveckla dina kunskaper kring olika källor och din förmåga att diskutera kring dessa, för att kunna söka information på ett säkrare sätt.
Du kan söka och sätta ihop information från några utvalda källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några utvalda källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas..
Du kan söka och sätta ihop information från några utvalda källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Samtala
Du behöver utveckla din förmåga att delta i samtal genom att delge dina åsikter och tankar samt ställa frågor. Du behöver utöka ditt ordförråd för att göra dig förstådd.
I ett enkelt samtal bidrar du genom din förmåga att ställa enkla frågor och, på ett enkelt sätt, säga vad du tycker om saker som du känner till. Ditt ordförråd räcker till för att göra dig förstådd.
I ett samtal bidrar du genom din förmåga att ställa utvecklade frågor och, på ett utvecklat sätt, säga vad du tycker om saker som du känner till. Ditt ordförråd passar för situation och syfte. Du kan föra ett samtal med ett utvecklat innehåll.
I ett samtal bidrar du genom din förmåga att ställa välutvecklade frågor och, på ett välutvecklat sätt, säga vad du tycker om saker som du känner till. Dina ordval passar ditt budskap, situationen och syftet. Du kan föra ett samtal med ett välutvecklat innehåll.
Muntlig redovisning
Du behöver utveckla din förmåga att redovisa muntligt samt att anpassa det du säger och visar till de som lyssnar.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett enkelt sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett utvecklat sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med fungerande början, innehåll och slut. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett väl utvecklat sätt.
Strategier
För att kunna samtala med andra behöver du hitta sätt som hjälper dig att göra dig förstådd, även när du inte hittar rätt ord.
I ett samtal hittar du språkliga lösningar som oftast hjälper dig att göra dig förstådd och förstå andra. När du inte hittar orden kan du t ex använda synonymer, hitta på nya, fungerande ord eller förenkla innehållet.
I ett samtal hittar du språkliga lösningar som på ett bra sätt hjälper dig att göra dig förstådd och förstå andra.
I ett samtal använder du språkliga lösningar som på bästa sätt hjälper dig att göra dig förstådd och förstå andra.