👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 9: Nationellt prov - resultat

Skapad 2018-09-24 14:13 i Ale Gymnasium Ale
Resultat av nationella proven år 9
Grundskola 9 Engelska
Under läsåret genomförs nationella prov i engelska för alla elever i år 9. Provet består av fyra delprov varav ett är muntligt och de övriga tre är skriftliga. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. ( Du kommer kanske inte att behöva göra samtliga delar om du redan tidigare klarat av dem).

Innehåll

Information om proven

Resultatprofil över de nationella proven i engelska årskurs 9.

De nationella provet består av 4 delprov; A, B1, B2 och C.

 • Delprov A Speaking är ett muntligt delprov, som utförs i grupp.
 • Delprov B1 Reading är ett läsförståelseprov
 • Delprov B2 Listening är ett hörförståelseprov
 • Delprov C Writing är ett skriftligt delprov, ämnet är bestämt och oförberett

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Resultat

F
E-
E+
D-
D+
C-
C+
B
A
Delprov A
Speaking - Formulera sig och kommunicera i tal
Delprov B1
Reading -Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Delprov B2
Listening - Förstå och tolka innehållet i talad engelska
Delprov C
Writing - Formulera sig och kommunicera i skrift