👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 4B

Skapad 2018-09-24 14:18 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 4 – 5 Matematik
Planering av arbetet i Favorit matematik som vi har påbörjat.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 • tal i bråkform, addition och subtraktion
 • tal i decimalform, addition och subtraktion
 • enheter, längd, vikt och volym
 • stora tal, multiplikation och division
 • geometri, koordinatsystem och symmetri
 • problemlösning

 Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få:

 • arbeta med läromedlet Favorit matematik
 • arbeta enskilt och i grupp
 • lyssna och delta i gemensamma genomgångar
 • arbeta praktiskt med laborativt material 
 • lösa och diskutera problemlösningsuppgifter enskilt och i grupp.

Vad kommer bedömas?

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • använda de begrepp som anknyter till arbetsområdet.
 • välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter

Hur ska du visa vad du kan?

Du får visa vad du kan dels när du arbetar i boken, vid muntliga diskussioner och genom diagnoser.

Matriser

Ma
Favorit matematik 4b

kapitel 1
Tal i bråkform.
tal i bråkform
lika stora bråk
tal i blandad form
addera bråk
subtrahera bråk
ta ut delar av tal
kapitel 2
Tal i decimalform.
från bråk till decimaltal
tiondelar
addera decimaltal
subtrahera decimaltal
hundradelar
addera och subtrahera decimaltal med uppställning
kapitel 3
Enheter, längd, vikt och volym.
millimeter till meter
meter till kilometer
gram till hektogram
milliliter till liter
kapitel 4
Stora tal.
tiotusental
hundratusental
jämföra heltal
avrunda till närmsta tusental
multiplikation med uppställning
division med uppställning
kapitel 5
Geometri, koordinatsystem och symmetri.
parallella linjer och linjer som skär varandra
triangel och fyrhörning
punktens koordinater
koordinatsystem
symmetri
spegling mot en linje
spegling mot en punkt
problemlösning
Tolka muntlig och skriftlig information
Beskriva hur du löser en uppgift
Välja en lämplig metod
bedöma rimligheten i ditt resultat