👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2018-09-24 14:33 i Hedens skola Öckerö
Detta kommer vi att arbeta med i årskurs 1 i ämnet Svenska.
Grundskola 3 Svenska
LÄSA SKRIVA TALA LYSSNA

Innehåll

Det här ska du arbeta med

Läsa och skriva:

 • läsa olika typer av texter, enskilt och i par
 • återberätta vad du har läst.
 • skriva läsligt för hand.
 • skriva korrekta meningar.
 • skriva olika typer av texter (berättande, beskrivande, instruerande, återberättande)
 • alfabetet (vokaler och konsonanter)
 • stava enkla och vanligt förekommande ord
 • Skriva bokrecension

Tala, lyssna och samtala:

 • tala inför en grupp.
 • lyssna och återberätta det du har hört.
 • Koppla det vi har läst med sina egna erfarenheter
 • samtala/diskutera i mindre grupp
 • följa en enkel muntlig instruktion.

Språkbruk:

 • hur vi pratar med varandra.

Så här ska vi göra

Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp. 

 • Vi läser varje dag. 
 • Besöka Öckerö bibliotek ca var 4:e vecka
 • Vi har olika läsövningar och skrivövningar. 
 • Vi samtalar dagligen om vardagsnära ämnen.
 • Muntliga presentationer (en person)

Vi kommer att bedöma

I årskurs tre finns det kunskapskrav. Kunskapskraven är för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs tre. Min bedömning är utifrån dessa kunskapskrav.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3