👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 2

Skapad 2018-09-24 14:38 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 2 Bild
Vi testar på olika bildtekniker

Innehåll

LGR -11, Del 1- Skolans värdegrund och uppdrag

 

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

 

 

Lgr-11, Del 2, Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

 

Lgr-11, del 3- Kursplanens syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Lgr11 Bild

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

 

Hur undervisningen kommer att gå till

VAD?

 • Du ska få lära dig att skapa bilder som berättar något
 • Du ska få använda några enkla tekniker, verktyg och material
 • Du ska få skapa bilder med hjälp av färger, former, linjer, ytor, förgrunder eller bakgrunder. 

 

HUR?

Vi kommer att: 

 • Du kommer att få testa på olika tekniker för att skapa bilder. Du kommer att få testa på olika sorters redskap och material. 
 • Du kommer att använda bl.a vattenfärg, oljekritor, färgpennor, konturpenna m.m.
 • Du kommer att få använda bilden i ditt arbete med andra skolämnen.
 • Du kommer att få testa på att göra en animering.

 

VARFÖR?

 • Du ska få testa på olika material att måla med.
 • Du ska få integrera bilduppgifter med andra ämnen.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

 • Våga använda olika material att måla med.
 • Vara noggrann och följa instruktioner.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl