👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2018-09-24 14:47 i Hedens skola Öckerö
Följ med tillbaka i tiden och lär dig mer om hur människorna levde på forntiden. Vi kommer att arbeta med stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Bild Svenska Teknik
Du kommer att få lära dig mer om hur vardagen kunde se ut för människorna på stenåldern, bronsåldern och järnåldern och jämföra med hur vi lever idag. Välkommen att följa med på en resa bakåt i tiden! Vi kommer även att lära oss om hur det var före forntiden, på istiden.

Innehåll

Det här ska vi lära oss:

Hur människorna levde under forntiden

Det här ska vi göra

Du ska:

- besöka Ekehagens forntidsby

- läsa faktatexter

- Se på filmer

- delta i samtal

- Göra skriftliga arbetsuppgifter

- få förståelse för vad en tidslinje visar och göra en egen tidslinje

- reflektera över likheter och skillnader vad det gäller hur vi lever nu och hur det var att leva på forntiden

- göra en egen kruka på samma sätt som människorna på stenåldern tillverkade dem

- bygga upp en forntidsby i grupp

- Bilduppgift - hällristningar

 

.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- beskriva hur det var att leva på forntiden

- göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid

- berätta något om stenåldern, bronsåldern och järnåldern

- delaktig i våra diskussioner

- göra en tidslinje

-  skriva faktatexter 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3