👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning - Vad är det här för pryl?

Skapad 2018-09-24 15:11 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Eleverna får i grupp hitta på ett alternativt användningsområde för en vardaglig pryl (ex. spaghettislev, tesil) och sedan presentera det för klassen i äkta reklam/TV-shop-stil. För att på ett avslappnat och lite roligt sätt öva samarbete och muntlig framställning.
Grundskola 4 – 6 Svenska
För att öva muntlig framställning gör vi ett 1-veckasprojekt (möjligen 1,5 veckor) i grupper för att öva på muntlig framställning.

Innehåll

Vi har nu haft ett långsträckande arbete med noveller i svenskan och innan vi hoppar på nästa längre projekt tar vi ca en och en halv veckas uppehåll för att jobba med muntlig framställning. "Vad är det för pryl?" fungerar även som en förberedelse för nästa långtgående projekt då Ni får arbeta i samma grupper som Ni kommer att arbeta i under nästa område också.

 

Arbetssätt

Jag har med mig fem vardagliga köksrelaterade objekt. Varje grupp får ett objekt som Ni ska hitta på ett alternativt användningsområde för. Det får inte vara samma eller för nära det en egentligen använder det till. Ni ska sedan öva för att kunna hålla ett 2 minuter långt reklamavsnitt för objektet där de presenterar användningsområdet, sakens namn, demonstrerar hur den används och förklarar varför resten av klassen behöver just en sådan pryl.

 

I förberedelserna pratar vi om hur man är en god åhörare, hur man kan visa det samt vilka strategier man kan använda för att komma ihåg vad man ska säga under ett framträdande. Vi tittar dessutom på något reklaminriktat klipp på Youtube som inspiration.

 

Bedömning

Arbetet bedöms formativt. Jag kommer att titta på hur Du...

... samarbetar med gruppmedlemmarna genom att se till att alla får vara delaktiga.

... på något vis deltar i framställningen.

... medverkar till att skapa en muntlig framställning anpassad till syfte, mottagare och situation.

... försöker vara en god åhörare när dina klasskamrater redovisar genom att lyssna uppmärksamt och visa att du lyssnar med kroppsspråket.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Muntlig framställning - Vad är det här för pryl?

Vad är det här för pryl? Muntlig framställning i grupp

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Muntlig framställning
 • Sv
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  E 6
Du bidrar till viss del i gruppens framställning och försöker på något vis skapa kontakt med publiken
Du bidrar väl till gruppens framställning, låter alla få plats och skapar en relativt god kontakt med publiken.
Du bidrar mycket väl till gruppens framställning genom att låta alla i gruppen få plats och skapar en god kontakt med publiken.
Lyssna och delta
Du arbetar till viss del för att vara en god åhörare och lyckas i huvudsak med att visa att du lyssnar på de som redovisar.
Du arbetar för att vara en god åhörare med såväl uppmärksamhet som kroppsspråk och visar på ett relativt välfungerande sätt att du lyssnar.
Du arbetar för att vara en god åhörare med såväl uppmärksamhet som kroppsspråk och visar på ett välfungerande sätt att du lyssnar.