👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen åk 2

Skapad 2018-09-24 15:16 i Vasaskolan Ludvika
I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med våra fem sinnen. Du kommer att få uppleva våra sinnen genom spännande experiment.
Grundskola 2 Svenska Teknik NO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Varför känner vi att någonting smakar? Hur kan vår förmåga att se påverkas om vi skadar ögat? Hur kan vi kommunicera med någon om vi inte hör något? Det här och mycket mer ska vi ta reda på i detta arbetsområde.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss hur vi människor upplever ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av våra sinnen.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få lära dig om sinnen:

- i de experiment som vi gör.

- i samtal och diskussion.

- när vi gör olika arbetsblad.

- genom de filmer vi ser på.

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

- namnge våra sinnen lukt, hörsel, syn, smak och känsel.

- berätta vad vi upplever med de fem sinnena och vilka kroppsdelar som används.

- berätta vad det innebär om ett sinne fungerar dåligt och hur det påverkar en person.

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa vad du kan:
- vid samtal och diskussioner.
- i de arbetsstenciler vi använder i slutet av området.
- genom att skriva en faktatext om våra fem sinnen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3

Matriser

NO Sv Tk SvA
Våra sinnen

Nivå 1
Nivå 2
Begreppslig förmåga
Du kan med stöd av en vuxen förklara några begrepp inom arbetsområdet.
Du kan på egen hand förklara flera begrepp inom arbetsområdet.
Kommunikativ förmåga
Du kan med stöd av en vuxen resonera och redogöra för vad det kan innebära för en person om ett sinne fungerar dåligt eller inte alls.
Du kan på egen hand resonera och redogöra för vad det kan innebära för en person om ett sinne fungerar dåligt eller inte alls.
Procedurförmåga
Du kan med hjälp av en vuxen och instruktioner, konstruera enkla mekanismer.
Du kan på egen hand, med hjälp av instruktioner konstruera enkla mekanismer.