👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undersöka världen

Skapad 2018-09-24 15:28 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 3 Idrott och hälsa SO (år 1-3) Matematik NO (år 1-3)
I det här temat kommer vi att arbeta med karta, jordglob och väderstreck.

Innehåll

Mål

Målet med temat är att:

 • kunna förstå och tyda karttecken.
 • kunna orientera sig i skolans närmiljö.
 • förstå och kunna tyda väderstrecken norr, söder, öster och väster.
 • kunna skapa och tillverka egna kartor.
 • kunna hitta och sätta ut koordinater i rutnät.
 • känna till hur jorden, månen och solen rör sig.
 • kunna namn och läge på världsdelar och världshav samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • känna till olika naturtyper i Sverige

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • diskutera hur en karta framställs, jämföra mentala kartor med fysiska kartor.
 • träna på väderstreck.
 • träna på att hitta i enkla rutnät.
 • arbeta med kartor och jordglob, titta på filmer och rita egna kartor.
 • träna på världsdelarnas namn och lägen.
 • träna på världshaven.
 • prova på en enkel orientering i skolans närområde med hjälp av kartan.
 • arbeta med olika naturtyper i Sverige.
 • titta på hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande till varandra

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • tillverka en egen karta med karttecken.
 • placera ut världsdelar och världshav på en karta.
 • placera ut de fyra väderstrecken på en karta.
 • sätta ut koordinater i rutnät
 • förklara hur solen, jorden och månen rör sig.
 • orientera dig i skolans närområde med hjälp av karta.
 • resonera om olika naturtyper i Sverige.

.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3