Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklek i förskoleklass

Skapad 2018-09-24 17:24 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola F Svenska
Språket är en av förutsättningarna för det fortsatta lärandet. Språklig förståelse och medvetenhet är grunden för skolans övriga ämnen i det livslånga lärandet.

Innehåll

Inledning

Under ditt år i förskoleklassen kommer du på ett lekfullt och roligt sätt arbeta med språket. Detta gör att du blir nyfiken och intresserad av att lära dig läsa och skriva samt uttrycka dina känslor och tankar.  

Vad?

Du ska få lära dig att:

 • utveckla den språkliga medvetenheten
 • utveckla din förmåga att tala inför grupp och samtala
 • utveckla din förmåga att lyssna när andra talar
 • känna lust och ökad nyfikenhet för läs-och skrivinlärning
 • lyssna och följa med i handlingen när någon läser
 • kommunicera i tal och text

 

Hur?

Vi arbetar i hel grupp och mindre grupper för att du ska ges möjlighet att utveckla dina förmågor.
I undervisningen kommer du att få

 • arbeta med rim, ramsor och språklekar enligt Bornholmsmodellen
 • tala, beskriva och berätta 
 • lyssna och återberätta
 • lyssna till högläsning 
 • arbeta med drama och lek
 • skriva för hand och med hjälp av digitalt verktyg
 • arbeta med sång, musik, bildskapande, grupplekar och rollekar
 • se film, UR-Livet i Bokstavslandet

 

Hur visar jag att jag kan?

 • Genom att delta/vara aktiv i samlingarna
 • Genom att delta i arbetsmoment, enskilt och i grupp
 • Genom att samtala med mina pedagoger och mina klasskamrater

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: