👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora tal

Skapad 2018-09-24 18:46 i Tanumskolan F-6 Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 5 Matematik
Du får träna dig att göra exakta uträkningar med stora tal men också bedöma rimligheten av dina beräkningar. Något som är mycket viktigt att kunna när vi använder oss av miniräknare för att lösa vissa uppgifter. Vi kommer att jobba vidare med de fyra räknesätten och tränar problemlösningsstrategierna "rita en bild" eller "prova dig fram". Vi avslutar arbetsområdet med att göra en historisk resa och lär oss avläsa och skriva tal med romerska siffror.

Innehåll

Mål – konkretiserade mål

När du har arbetat med detta område skall du kunna:

 • läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000
 • ordna tal efter storleksordning
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
 • använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"
 • avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi beräknas arbeta med arbetsområdet under v. 34 - 38

 • Gemensamma och individuella genomgångar kring det aktuella området.
 • Enskilt och gemensamt arbete i ma-boken: Kap 1 Stora tal.
 • problemlösning enskilt och i grupp där du övar metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Du får visa dina kunskaper genom:

 • att du aktivt deltar vid gemensamma diskussioner och genomgångar,  tex ger förslag och beskrivningar.
 • att du använder fungerande metoder och begrepp för att lösa problem kopplade till målen – enskilt och i grupp - skriftligt och muntligt.
 • att göra en diagnos

Se bedömningen i matrisen nedan.

Matriser

Ma
Aritmetik, taluppfattning, åk 5

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-1000000
 • Ma  E 6
Kunna ordna tal efter storlek.
 • Ma  E 6
Kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
 • Ma  E 6
Kunna multiplicera och dividera tal som har nollor på slutet t ex 40 x 500, 3900/100.
 • Ma  E 6
Matteord
Förklara tal, siffra, talsort, tallinje.
 • Ma  E 6
Samtala
Samtala om hur du utför dina beräkningar.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Ansvar
Ta ansvar för mitt skolarbete.
 • Gr lgr11