👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serier

Skapad 2018-09-24 20:04 i Falkenbergs Montessoriskola Falkenberg
Arbete kring serier och serieframställning.
Grundskola 6 Bild
I detta område kommer vi arbeta med serier och serieframställning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Förmågor som skall tränas och kopplingar till kunskapskraven:

Bedömning - vad och hur

Bildundervisningen är inriktad på processen i arbetet, där eleven bedöms utefter delaktighet på lektionen, engagemang och vilja att testa olika vägar till målet och en vilja att ta eget ansvar för sitt eget lärande.

För bedömning:
- Skapa en serie med minst 6 rutor
- För serien skapa en huvudperson och ett tydligt budskap

Undervisning och arbetsformer

Vi ska arbeta med att individuellt skapa en serie innehållande minst 6 rutor. Serien ska ha en huvudperson, innehålla text och ha en tydlig handling och ett tydligt budskap. 

I området kommer vi ha:

- Genomgångar
- Eget arbete
- Processinriktat arbete
- Redovisning i klassen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6