👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap

Skapad 2018-09-24 20:11 i Falkenbergs Montessoriskola Falkenberg
Grundskola 3 Geografi
Vi kommer att arbeta med kartkunskap, jordgloben, kontinenternas och världshavens läge på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bli bedömd på:

- att vara aktiv och delta på lektionerna.

- skriftligt och muntligt arbete.

- att kunna sätta ut väderstrecken på en karta.

- att kunna använda karta, jordglob för att återge namn, beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med en världsdel i taget och studera vilka länder som ingår och hur kulturen ser ut. Vi kommer efter det att lära oss om världshaven och deras position.

Vi studerar kartor och jordgloben kontinuerligt i den dagliga undervisningen.

Vi tittar på filmer och studerar kartböcker. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Sh   3