Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att bli sedd och hörd....

Skapad 2018-09-25 07:09 i Skattkistans förskola Hörby
Förskola
Mycket fokus tas av de nya inskolningarna, barnen som redan finns på avdelningen hamnar lätt vid sidan om eftersom de ju redan är trygga. Vi vill ge även dessa en möjlighet att bli sedda och hörda därför tänkte vi att de skulle få göra detta i en lite mindre grupp tillsammans med max 5 -6 barn.

Innehåll

Detta vill vi utveckla:

Barnens möjlighet att göra sin röst hörd, men också att lyssna på varandra och visa hänsyn till varandra.

Så här ska det gå till:

Tisd-torsd delar vi in gruppen i en mindre grupp för att även de som inte är nyinskolade ska få en chans att få vara i centrum och en möjlighet att bli sedda. I gruppen kommer vi att ha vissa rutiner som återkommer varje gång för att barnen ska känna sig trygga i detta och veta vad som förväntas komma. Vi börjar alltid med att barnen ställer sig i en ring och tar varandra i handen innan vi sätter oss i en ring på golvet. Detta blir en rutin och trygghet, men även träning i att visa hänsyn till varandra och att våga ta varandra i handen. Alla är lika värda och alla kan man ta i handen även om det inte är bästa kompisen. När alla satt sig ner sjunger vi en börjasång som också gynnar gemenskapen. Därefter äter vi frukt. Eftersom barnen har visat ett stort rörelsebehov och ett intresse för att sjunga tänker vi att vi börjar med att göra mycket rörelselek i början varvat med kortare sagor och ramsor. Därefter får vi se vart barnens intressen leder oss och planera utefter detta.

Så här ska vi synliggöra utvecklingen:

Genom att observera barnens intressen och utveckla och utmana dem i dessa. Dokumentationer uppsatta på våra väggar för att ge barnen möjlighet till att tillsammans med varandra, föräldrar och pedagoger bearbeta och diskutera det de varit med om. Detta ger också oss en möjlighet att se deras intressen och vägledning i hur vi ska gå vidare. Vi dokumenterar också genom bilder i vår fotoram som vi byter bilder regelbundet i.

Hur blev det:

18/9:

Fruktstund och Ramsor: Efter börja sång och frukt gjorde vi tillsammans ramsor med rörelser: Fem små apor hoppade i sängen och Masken kryper i vårt trädgårdsland. Barnen uppskattade detta och härmade både rörelser och text. Alla barnen var fokuserade och repeterade text och rörelser och efter att vi hade repeterat några gånger började en del barn memorera både rörelser och text vilket gynnar både språk och motorik. 

Flanosagan: Det lilla loket berättades. Tillsammans diskuterade vi runt sagan och alla fick en chans att säga sitt. Vi räknade tillsammans vagnar och pratade om färgerna på de olika vagnarna och på så vis fick alla en möjlighet att memorera färgerna även de som inte kunde alla  fick en chans att lära sig och vi repeterade då vi diskuterade sagan efteråt. Alla hjälptes också åt att räkna vagnarna som loket drog och vi repeterade detta när vi tog ner sagan från väggen för att alla skulle få en chans att memorera.

Rörelselek: Efter att ha suttit still och lyssnat på saga var det dags att röra på sig kändes det som. Därför lekte vi lite rörelse lekar såsom: Huvud, axlar, knä och tå - Honkey Tonkey - Klampa och stampa-Bamsespindel och Rockspindeln. Detta uppskattar barnen och alla är med i rörelser och sjunger med där de kan. Barnen verkar lyckliga, fokuserade och väntar på vad som ska hända härnäst. Det märks att de verkligen uppskattar att få röra på sig och att detta är ett bra sätt att träna motorik men även språk  och minne på.

19/9:

 

 

Ramsa: Vi gjorde ramsan om de fem aporna som hoppar i sängen illustrerade med handdockor. Barnen får hjälpa till att räkna aporna och se hur de blir färre och färre. En del av barnen känner redan till ramsan och kan hänga med i ramsan också samtidigt som vi gör rörelser till. De barnen som inte riktigt kunde ramsan från början lärde sig ganska snabbt då man ju upprepar hela tiden. Genom denna ramsa tränar vi både språk, minne och antal.

Sång: Det var en gång en apa.... Under fruktstunden kom vi att prata om vem som mer tycker om banan, och vi kom fram till att apor älskar bananer. Detta gjorde att vi sjöng om apan som gapade och skalade banan. Skoj tyckte barnen och klickade med när det var dags att knäppa med fingrarna.

Rörelsesång: Då barnen har ett stort rörelsebehov och uppskattar att sjunga repeterade vi rörelse sångerna från förra tillfället och barnen hänger verkligen gärna med i både rörelser och i sången så gott de kan.

26/9:

 

Fingerramsa: Vi gjorde en fingerramsa illustrerad med figurer i olika färger och pratade om färgerna på dockorna innan och efter ramsan. Några av barnen kunde redan en del färger och vi repeterade tillsammans färgerna så att alla fick en chans att memorera dem.

Sång: I samband med ramsan kom barnen att prata om fingrarna och utifrån detta intresse sjöng vi sången: Var är tummen. Barnen var med på detta, även om inte alla ord fanns så gjorde de rörelserna och satte händerna bakom ryggen och tog fram dem när det var dags. Alla fick möjlighet att visa sin tumme och resterande fingrar som vi pratade om innan sången.

Rörelselek:Vi repeterade även idag rörelsesångerna då barnen önskade detta. Förutom dessa härmade vi hur olika djur rör sig samtidigt som vi lät som dem. Barnen fick önska vilka djur vi skulle härma....

2/10:

Bollek:

Barnen fick sitta i en ring och vi började med att rulla bollen till varandra. Lite svårt var det att pricka kompisen, men alla rullade iväg bollen till någon kompis och ingen behöll bollen för sig själva. Efter en stund fick barnen vars en boll som vi började med att försöka rulla mot väggen för att se om vi kunde få den att studsa tillbaka till oss. Någon klarade detta, men lite svårt var det. Därefter var det någon som började kasta upp bollen i luften som ju var lite lättare och många hängde på detta. Ett av barnen kunde till och med få snurr på sin boll, vilket imponerade på kompisarna som också försökte. Barnen lyssnade bra och slutade då vi provade på något nytt som att sätta bollen på huvudet och att hålla den ovanför huvudet. Alla var bra på att lyssna på instruktionerna och göra som de blev instruerade. De som inte var helt säkra på vad som menades tittade på någon annan och gjorde likadant. Genom denna lek får barnen lära sig att lyssna på och följa instruktioner men också en träning i sin motorik samtidigt som de har roligt med bollarna som fångar barnens intresse. Det ger också en möjlighet till samspel och att dela med sig då vi i början endast hade en boll.

4/10:

 

Kompislek: Vi lekte leken: Här kommer kissekatten. I denna lek gömmer sig ett barn under en filt och kompisarna hjälps åt att klappa råttan under filten samtidigt som vi sjunger sången om kissekatten. Sången slutar med att nu kommer kissekatten och råttan under filten hoppar fram....

De flesta barnen vågade gömma sig under filten och vara råtta, de som inte riktigt vågade tyckte ändå att det var skoj att klappa kompisen under filten och ändå mer skoj när kompisen(råttan) hoppade fram under filten. 

I denna lek tränas samspel och att visa omsorg om kompisen när man klappar (lugnar) råttan! Barnen i denna grupp visar att de bryr sig om sina kompisar och har inga problem med närhet tillsammans med dem. Turtagning tränas också då barnen samsas om att vara råtta. Detta klarade barnen bra och vi skulle kunna ha lekt leken hur länge som helst kändes det som....

15/11:

 

Skapande: Då vi sett att barnens stora intresse för tillfället är djur av olika slag tänkte vi skapa en egen tavla med djur på tillsammans med barnen. De som ville fick hjälpa till att måla tavlan som sedan ska sitta på vår vägg på Rubinen. Många barn tyckte att det var spännande att få sitta på golvet och måla medan andra var lite mer tveksamma och försiktiga. De som inte ville måla fick möjlighet att se på när de andra målade. Så småningom när tavlan kommit upp på väggen är tanken att alla barnen på Rubinen tillsammans ska få hjälpas åt att fylla den med olika djur......

31/1:

 

Barnen har börjat visa ett stort intresse för att räkna. Då vi gjort en del fingerramsor har de också uppmärksammat sina fingrar. Både vad de olika fingrarna heter och att räkna hur många fingrar de har. Utifrån detta intresse berättades en flanosaga om de fem kycklingarna. Barnen hjälpte till att räkna dem och kycklingarna försvann i sagan av olika orsaker tills det bara fanns en kvar. Alla barnen var engagerade och hjälpte till att räkna samt diskutera runt kycklingarnas ärenden. I fortsättningen kommer vi att göra en del aktiviteter där vi räknar på olika sätt t ex genom ramsor, sagor, sång och omgivning.

21/2:

Under en promenad väcktes barnens intresse för Bockarna Bruse då vi började sjunga på sången och barnen ville sjunga om och om igen. Därför vill vi utveckla detta intresse på olika sätt och vi dramatiserade en saga om Bockarna Bruse. Detta föll väl ut då vi kunde märka barnens intresse direkt då sagan presenterades. Barnen satt fokuserade och följde intresserat sagans innehåll.

Rörelselek: När sagan var slut fortsatte vi att dramatisera tillsammans och låtsades att vi var bockar som trippade, klampade och stampade samtidigt som vi sjöng. Vi fortsatte klampandet genom att leka en annan rörelselek som vi brukar leka (Jag klampar och stampar och böjer mig ner). Eftersom barnen uppskattar rörelselek fortsatte vi även med andra sånger såsom: Honkey tonkey och huvud axlar, knä och tår....

Räknesång: Då barnen såg flanosagan om de tio små indianerna på väggen sjöng vi även denna sång eftersom de önskade så. En gång till sa någon när vi sjungit färdigt och så sjöng vi den ännu en gång. Det känns som om barnen verkligen är positiva till aktiviteterna och öppna för nya erfarenheter.

7/3:

Barnens intresse för Bockarna Bruse har visat sig vara stort. På samlingen idag berättades en flanosaga, barnen kände igen handlingen och var med och fyllde på med vad som skulle hända i sagan. Under berättelsens gång kom de med kommentarer då och då. Det blev diskussioner under tiden som vi berättade sagan. Barnen är verkligen engagerade i sagan och lever sig in i den. Vi fortsatte med att prata om sagan med hjälp av bockarna som vi använde oss av vid dramatiseringen tidigare. Barnen fick i uppgift att: Peka på den minsta respektive mellan och störste bocken. De fick också placera bockarna bron och trollet under bron. På så vis fick barnen möjlighet att bekanta sig med lägesord och även störst och minst och liten-stor-mellan.... En del av barnen var bekanta med uttrycken och de andra verkade intresserade och fick möjlighet att lära sig.

Det visades också bilder på verkliga bockar/getter. Vi pratade om att deras barn kallas för killing och de fick jämföra storlekarna på getterna på bilderna. Vi satte den stora bocken från sagan på den största geten på bilden osv..... Barnen var snabba med att föreslå vilken get som skulle vara på vilken bild.

12/3:

Skapande: Barnen har börjat på ett projekt att tillverka en "Brusebro" som de sedan kan leka med och dramatisera tillsammans vid med hela gruppen när de vill.

De har fått måla gräs, vatten och bro. Vi pratade om vilka färger vad hade och jämförde med bilden på sagan vi läst tidigare. Tillsammans kom vi överens om att gräset skulle vara grönt, vattnet underbron målade vi blått och bron fick bli svart. Barnen hjälptes åt att måla i samspel. De fick måla två och två med samma färg. Detta uppskattades och där blev inte en vit fläck på pappret då de målade så länge och noga. När färgen torkat ska barnen få vara med och laminera för att sedan fästa det på ett bord där de sedan kan leka när de vill genom att ta fram sagopåsen som kommer att hänga på väggen.....

26/3:

                          

                                   

 

Färgen har nu torkat och barnen har varit med och laminerat för att vi ska kunna tillverka en Bockarna Bruse miljö. För att vi skulle få en stabil bro som bockarna skulle kunna gå på så gipsade vi den undertill. Spännande tyckte barnen det var att blöta gipset och fästa det på bron. De fick se hur gipset blev mjukt då vi blötte det för att sedan stelna igen när det torkade. Vi testade också att gipsa våra fingrar och kom på att vi kunde göra handdockor som liknar troll....

28/3:

Vi lyssnade på sagan om Bockarna Bruse som berättades och animerades via I-Paden på väggen som en storbild. Vi lyssnade och tittade på olika sagor med olika animeringar och röster. Därefter lyssnade vi på animerade sånger om Bockarna Bruse som barnen var med och gjorde rörelserna och sjöng till. De lever sig verkligen in i sagan och agerar troll och bockar med inlevelse och glädje

10/4:

                                   

Barnen har slutfört arbetet med sina bockar och troll av gips. De har klistrat ögon, hår och näsa på trollet som de själva har fått välja färg och påverka hur de vill att trollet ska se ut. Bockarna har de också fått limma ögon på och penslat lim för att fästa bomullen. Barnen har med glädje gjort detta och verkligen verkat uppskatta att skapa. De blev stolta över det färdiga resultatet. Hela projektet med Bockarna Bruse har verkligen fångat barnen som pratar mycket om Bockarna och trollet. De leker ofta bockarna Bruse och sjunger sången. Många av barnen kan i stort sett hela sången.....

Analys:

Barnen i gruppen har snabbt kommit in i rutinerna vi har i gruppen och verkar också uppskatta dessa. Vi börjar alltid med att ställa oss i en ring och ta varandra i handen. Ringen gör vi stor och liten och vi slutar med att vi sätter oss ner på golvet när ringen är stor. Barnen har nu vant sig vid denna rutin och vet vad som ska hända och gör med glädje ringen stor och liten. När vi sitter i ringen sjunger vi en börja sång där barnen också får ta varandra i händerna och sjunger om varandra. Ingen har problem med att ta kompisen i handen utan de gör gärna detta. Det är inte i heller så att det måste vara en speciell kompis man måste hålla i handen, vilket tyder på en bra gruppkänsla.

Vi har gjort en del rörelsesånger i gruppen och detta uppskattas verkligen. Alla är med i rörelserna och ingen tvekar att deltaga. Här kan alla vara med även de som inte har alla ord lär sig rörelserna. Detta är också ett sätt att lära sig att följa instruktioner på, vilket alla i gruppen har klarat bra. 

Ett annat sätt att memorera är genom ramsor. Detta har vi också gjort en del i gruppen. Barnen älskar verkligen ramsorna och är snabbt med i rörelserna. De lär sig snabbt nya ramsor då de presenteras. Ofta vill de göra om och om igen. En gång till säger de, och på så vis ges det också möjlighet för alla att lära sig, så att även de som behöver längre tid på sig att memorera får tillfälle till detta.

I gruppen kan man se att barnen verkar ha en fin gruppkänsla och de visar hänsyn till varandra. De är måna om varandra och har inga problem med närhet och accepterar alla i gruppen. Det förekommer aldrig att någon inte vill hålla den andre i handen. De är alltid positiva till aktiviteter som erbjuds.

Vårt projekt med Bockarna Bruse har verkligen blivit uppskattat. Barnen har varit engagerade och intresserade. Det märks i barnens lek att de har ett stort intresse för bockarna bruse och de går ofta och sjunger på sången. Deras fantasi finner inga gränser i leken. Duplot används som bro till bockarna och trollet, ibland används det lilla bordet till bro. Barnen hittar ständigt nya saker att använda i leken. På promenaderna kopplar de mycket till bockarna och så fort det kommer en bro börjar de sjunga sången om bockarna. Bockarna Bruse lever fortfarande vidare på vår avdelning i leken.

Vad behöver nu utvecklas:

Ett intresse för färger och antal har observerats och detta bygger vi vidare på. Vi jobbar med detta på olika sätt och väver också in det i ramsor och rörelselekar då detta fortfarande är uppskattat hos barnen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: