👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träd höst

Skapad 2018-09-25 08:03 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 6
"Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi" - Astrid Lindgren Utepedagogik Förskoleklass Träd!

Innehåll

Mål:

 • Eleverna visar efter mognad förmågor att vara lärarresurser i det estetiska arbetet.
 • Eleverna används som resurser i undervisningen.
 • Eleverna erbjuds arbetsformer både individuella och i grupp.
 • Eleverna är delaktiga i den estetiska verksamheten.
 • Det finns en tydlig progression i den estetiska verksamheten.
 • Verksamheten erbjuder ett varierande innehåll som t.ex. bild, musik, dans och drama.
 • Eleverna erbjuds aktiviteter där de får använda olika verktyg, material och tekniker.

 

Tillvägagångssätt:

 

 

Något att samla löv i

 

Vi pratar djur och natur och det har vi som “tema” i skapande verksamhet på fritids i alla klasser,.

 

Vi har gjort några höstlöv, men det ser lite glest ut.

 

Vi kommer att gå ner i kvarteret  och sedan den lilla grusvägen till Hardebergaspåret, vid ängarna där  och titta på olika löv och ta med hem och pressa. För att sedan göra fler filttygslöv i olika färger.

 

Jag väljer ett träd som vi samlas i ring runt.

Vad heter trädets olika delar?

prepositioner (pratat i språkleken om det idag)

Var sitter löven i trädet, under, på grenarna

Vilka färger finns på löven, varför blir det så?

Vi undersöker träden helt enkelt.

Kanske får vi se en ekorre eller kaniner, finns det andra djur i trädet?

på tisdag eftermiddag på fritids gör vi fler löv och kanske ekorrar och kaniner, som finns i trädet.

narna

---------------------------------------------------------------------

I små grupper ska barnen få plocka material till ett konstverk som de vill göra i gruppen. Pinnar, stenar, löv, bär, gräs…

Konstverket byggs på plats och fotograferas och (kanske Instagrammas) hihi…

 

De ska döpa sitt konstverk och berätta hur de kom fram till det.Utvärdering/ uppföljning:

 • Klassråd/ fritidsråd
 • Dokumentation
 • Pedagogiska samtal

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -