Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Kristendomen (åk 4 - kurs 1)

Skapad 2018-09-25 08:23 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Religionskunskap
Pedagogisk planering i ämnet religion för årskurs 4, läsår 2018-2019. Fokus på centrala begrepp för religion och tro samt på kristendomen.

Innehåll

Kunskapsområden:

 • Religion och tro - några viktiga begrepp och vad de betyder för oss människor.
 • Kyrkorummet exteriört och interiört.
 • Vad det innebär att leva som kristen.
 • Kristna texter och berättelser.
 • Centrala kristna tankar - förlåtelse, att hjälpa sina medmänniskor.
 • Kristna högtider - jul, påsk.
 • Kristna ceremonier - bröllop, begravning, dop/konfirmation.
 • Den kristna tron.
 • Olika kristna grupper.

Innehåll:

 • Upptäck religion s. 4-39, övningar (kopieringsstenciler), annat material (multimodalt).
 • Träna dina kunskaper

Tidsram:

 • V47 (HT-18) - V3 (VT-19).

Lektionsplaneringarna publiceras veckovis i Teams där du som elev även får poäng som speglar resultatet av ditt arbete med veckans innehåll. Omdömet baseras på vilken typ av kunskaper du visar att du har utvecklat kring innehållet (baskunskaper, avancerade kunskaper och expertkunskaper). Samtidigt blir du bedömd i dina övriga förmågor, kommunikation, analys, begreppsförståelse, informationshantering och metakognitiv förmåga (att utveckla förståelse om ditt eget lärande).

Uppgifter

 • Diagnostikprov - kristendomen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion (åk 4) - Vad är religion?

Baskunskaper
Avancerade kunskaper
Expertkunskaper
Religion och tro samt viktiga begrepp
Du har utvecklat viss förståelse för vad religion och tro är. Du vet betydelsen för några av följande begreppen: Gud, troende, religiös, helig, kors, kristen, Jesus, präst gudstjänst, Betlehem, den helige Ande, Fadern, Sonen - Jesus, Bibel.
Du har utvecklat god förståelse för vad religion och tro är. Du vet betydelsen för de flesta av följande begreppen: Gud, troende, religiös, helig, kors, kristen, Jesus, präst gudstjänst, Betlehem, den helige Ande, Fadern, Sonen - Jesus, Bibel.
Du har utvecklat mycket förståelse för vad religion och tro är. Du vet betydelsen för alla följande begrepp: Gud, troende, religiös, helig, kors, kristen, Jesus, präst gudstjänst, Betlehem, den helige Ande, Fadern, Sonen - Jesus Bibel.
Kyrkorummet exteriört och interiört
Du har utvecklat viss förståelse för hur kyrkan ser ut på in- och utsidan.
Du har utvecklat god förståelse för hur kyrkan ser ut på in- och utsidan.
Du har utvecklat mycket god förståelse för hur kyrkan ser ut på in- och utsidan.
Att leva som kristen
Du har utvecklat viss förståelse för vad det innebär att leva som kristen.
Du har utvecklat god förståelse för vad det innebär att leva som kristen.
Du har utvecklat mycket god förståelse för vad det innebär att leva som kristen.
Kristna texter och berättelser
Du har kunnat utveckla viss förståelse för religionen genom att studera och analysera kristna texter.
Du har kunnat utveckla god förståelse för religionen genom att studera och analysera kristna texter.
Du har kunnat utveckla mycket god förståelse för religionen genom att studera och analysera kristna texter.
Centrala kristna tankar
Du har utvecklat viss förståelse för några av kristendomens mest centrala tankar.
Du har utvecklat god förståelse för några av kristendomens mest centrala tankar.
Du har utvecklat mycket förståelse för några av kristendomens mest centrala tankar.
Kristna högtider
Du känner till de viktigaste kristna högtider.
Du har utvecklat goda kunskaper kring de viktigaste kristna högtiderna.
Du har utvecklat mycket goda kunskaper kring de viktigaste kristna högtiderna.
Kristna ceremonier
Du känner till några av de viktigaste kristna ceremonierna.
Du har utvecklat mycket goda kunskaper kring de viktigaste kristna ceremonierna.
Du har utvecklat mycket goda kunskaper kring de viktigaste kristna ceremonierna.
Dem kristna tron
Du har utvecklat viss förståelse kring centrala kristna tankar om bland annat treenigheten, Jesu födelse, Jesu död och uppståndelse samt grundläggande kristen etik.
Du har utvecklat god förståelse kring centrala kristna tankar om bland annat treenigheten, Jesu födelse, Jesu död och uppståndelse samt grundläggande kristen etik.
Du har utvecklat mycket god förståelse kring centrala kristna tankar om bland annat treenigheten, Jesu födelse, Jesu död och uppståndelse samt grundläggande kristen etik.
Olika kristna grupper
Du känner till några av riktningarna inom kristendomen och du har utvecklat viss förståelse kring mångfald.
Du har utvecklat god förståelse för några av riktningarna inom kristendomen och du har utvecklat god förståelse kring mångfald.
Du har utvecklat mycket god förståelse för några av riktningarna inom kristendomen och du har utvecklat mycket god förståelse kring mångfald.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: