👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BV 4 Chapitre 2 - Un rappeur ! Qu'est-ce qu'il râpe ?

Skapad 2018-09-25 09:11 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi läser om och lyssnar på franska sångare och fransk musik. Vi lär oss att prata och skriva om musik.

Innehåll

Un rappeur ! Qu'est-ce qu'il râpe ?

Vi kommer att arbeta med följande under ca tre veckor:

Vi läser och lyssnar på:

 • texten Un rappeur ! Qu'est-ce qu'il râpe ?

Vi arbetar med texten genom att översätta dem, återberätta samt arbeta med läsförståelseövningar i övningsboken. Vi lyssnar på franska låtar från olika genrer samt tidsperioder.

Vi arbetar med ord och fraser för att skriftligt och muntligt kunna:

 • fråga och svara om musik och vad man tycker

Vi jobbar med följande grammatik för att kunna:

 • frågekonstruktioner och vissa frågeord
 • negationer dvs uttrycka inte, aldrig osv.
Bedömningsunderlag:
 • löpande under lektion
 • muntligt genom ett samtal där ni diskuterar musik
 • genom en diagnos - i diagnosen ingår
  • hörförståelse
  • läsförståelse (en utbytesstudent berättar)
  • ordförståelse (placera in rätt ord i mening)
  • använda frågeord
  • verbböjning