Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Energikällor

Skapad 2018-09-25 10:25 i Furulundsskolan Halmstad
Jämföra fördelar och nackdelar med 6 olika energikällor: Kärnkraft, solceller, vindkraft, vattenkraft, kol och olja.
Grundskola 4 – 6 Fysik
Tema: Energikällor Elektricitet behövs alltid, överallt! Var kommer den ifrån, förutom eluttaget? Ni kommer att bli indelade i grupper och ta reda på fördelar och nackdelar med de olika energikällorna.

Innehåll

Syfte

Syftet är att eleverna ska känna till fördelarna och nackdelarna med de olika energikällorna.

Mål

Målet är att kunna ta ställning till vilken eller vilka energikällor som är bäst och motivera varför.

Arbetsgång

Du kommer att tillhöra en grupp som ska representera en av dessa energikällor. Ni kommer tillsammans se på filmer, samla fakta och argument för och emot alla energikällorna genom att använda Loops.

Arbetsområdet kommer att avslutas med en paneldebatt i grupperna, där ni ska argumentera för Er energikälla och klara av att svara på argument mot Er från de andra.

Till sist kommer vi att genomföra ett val, där Ni individuellt ska motivera vilken energikälla som är bäst!

Vi kommer att sammanställa resultatet och kora en vinnare!

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån din aktivitet på lektionerna, dina kommentarer i Loops, samt på paneldebatten och det avslutande valet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Tema: Energikällor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Paneldebatt
Argumentera och diskutera kring de olika energikällorna.
 • Fy
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Val
Motivera och jämför varför den energikällan du väljer är bäst.
 • Fy
Eleverna kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning med viss koppling till energins oförstörbarhet.
Eleverna kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning med relativt god koppling till energins oförstörbarhet.
Eleverna kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning med god koppling till energins oförstörbarhet.
Söka och använda information
Använda informationen och anpassa framställningen.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: