Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2018-09-25 11:10 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Matematik
Nu ska vi arbeta med olika geometriska former. Vi ska lära oss vad de heter, hur man beskriver dem och hur man beräknar omkrets och area. Vi ska också lära oss hur man mäter vinklar.

Innehåll

Mål med arbetet

Efter detta arbetsområde ska du kunna:

 • beskriva form och storlek på olika månghörningar
 • uppskatta, jämföra och mäta vinklars storlek
 • beskriva symmetri och symmetrilinjer
 • beräkna area och omkrets och visa på samband

 

Begrepp

 • storlek
 • form
 • månghörning
 • vinkel
 • sida
 • parallell
 • parallellogram
 • fyrhörning
 • romb
 • rektangel
 • kvadrat
 • rät
 • spetsig
 • trubbig
 • trehörning
 • triangel
 • vinkelben
 • rätvinklig
 • trubbvinklig
 • spetsvinklig
 • likbent
 • liksidig
 • vinkelsumma
 • symmetri
 • symmetrilinje
 • omkrets
 • area

 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta med att konstruera och beskriva geometriska figurer, att räkna på andras geometriska figurer, bygga figurer med gummiband på geobräde eller motsvarande på sajter på nätet, och vi kommer att konstruera, mäta och jämföra vinklar.

Visa din kunskap - bedömning

Vi kommer att ha deltest/delprov under arbetets gång, där jag kollar av hur vad ni har förstått och vad ni behöver mer hjälp med. Vi kommer att ha ett avslutande test som visar vad du har för kunskaper. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: