Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och decimaltal

Skapad 2018-09-25 11:23 i Västra Karups skola Båstad
Vad är ett matematiskt bråk? Hur mycket är en halv? Är 0,5=50%? Detta och mycket mer kommer du få svar på i vårt arbetsområde "Bråk och decimaltal".
Grundskola 5 Matematik
Vad är ett matematiskt bråk? Hur mycket är en halv? Är 0,5=50%? Detta och mycket mer kommer du få svar på i vårt arbetsområde

"Bråk och decimaltal".

Innehåll

Centralt innehåll

När du arbetat med detta område ska du kunna:

 • jämföra olika delar av olika helheter
 • se och använda sambandet "bråk-decimal-procent"
 • förkorta och förlänga bråk
 • dividera med stora tal
 • använda strategier vid problemlösning

Arbetssätt

Under detta arbetsområdet kommer vi att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta enskilt med rutinuppgifter och problemlösning
 • arbeta i par och grupp med aktiviteter och problemlösning
 • gå i genom olika strategier vid problemlösning
 • kommunicera matematik och träna på att använda oss av matematiska begrepp
 • arbeta praktiskt

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att:

- Du deltar aktivt på lektionerna och arbetar med dina uppgifter i boken
- Du deltar aktivt vid problemlösning och diskussion och bidrar till att ge något förslag på lösning
- Du gör provet som vi kommer ha i slutet av arbetsområdet

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga i följande:

Använda matematiska begrepp
-Hur väl du kan växla mellan olika uttrycksformer & hur de relaterar till varandra. T.ex 0,5 = 50% = 1/2 
-Hur väl du använder dig av matematikens begrepp i tal och skrift.
-Hur väl du kan förklara ett begrepp. T.ex. kvot

Välja och använda metod
Välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter, när det gäller:
-Att förkorta och förlänga bråk
-Att dividera med stora tal 
Problemlösning
-Hur väl du använder olika metoder och strategier vid problemlösning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: