👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklekar/aktiviteter

Skapad 2018-09-25 14:39 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola F
Språklekar/aktiviteter för att utveckla den språkliga medvetenheten. Vi arbetar utifrån Bornholmsmodellen som är ett strukturerat språkmaterial. Som utökning i vårt språkarbete inspireras vi av serien Livet i bokstavslandet. Serien presenterar bokstäver genom sång och utforskande. Rim och sammansatta ord är också ett återkommande inslag i serien.

Innehåll

Vi arbetar utifrån Bornholmsmodellen. Arbetets grund är lyssna och upptäcka ljud. Vi inspireras även av andra kanaler när det gäller språklekar. Våra språklekar innehåller rim, ramsor, sånger och bokstavsljud, att hitta ljudet i början, inuti och slutet av ord. Vi arbetar med ord och meningsuppbyggnad. Att på olika sätt leka med språket för att utveckla den språkliga medvetenheten.  

För att uppmärksamma och fördjupa kunskapen kring bokstäver presenteras varannan vecka två  bokstäver, presentationen sker genom ett avsnitt med livet i Bokstavslandet. Sedan fortgår arbetet under veckorna med att söka efter föremål som börjar eller innehåller bokstaven. Vi ritar/skriver om föremål som börjar på bokstavsljudet. Arbetsblad som repeterar bokstavens ljud och form. Utifrån elevernas nivå erbjuds olika nivåer för det fortsatta bokstavsarbetet. Veckan startar med veckans pyssel som uppmuntrar till skapande utifrån veckans bokstav. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -