Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sverige

Skapad 2018-09-25 15:20 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 4 Geografi
Det här arbetsområdet i geografi handlar om Sverige. Det är ett stort land med mycket spännande att uppleva. I arbetsområdet ska vi "resa" genom landet och besöka några olika livsmiljöer. Många ställen vi besöker känner du säkert redan igen, men andra har du kanske aldrig varit på tidigare. Följ med och upptäck Sverige!

Innehåll

Arbetsområdet:

I arbetsområdet kommer du få lära dig mer om:

 • Sveriges olika livsmiljöer (naturtyper). Mänsklig aktivitet och näringar vid fjäll, kust, odlad mark, stadsmiljö, skog, sjö och älv.
 • Vart bor de flesta människorna och varför just där?
 • Sveriges landskap med fakta och kartor.
 • Kartors uppbyggnad med färger och symboler.
 • Sveriges naturresurser och tillgångar
 • Viktiga geografiska ord och begrepp
 • Processer i naturlandskapet (inlandsisen, erosion och klimatförändring)

Du kommer under arbetsområdet träna dig i följande förmågor

 • Reflektera och värdera: Tänka kring vad du läst och välja vad som är viktigt.
 • Hantera information: Välja ut fakta, skapa texter och berätta.
 • Kommunicera: Berätta, lyssna, skriva och rita. Använda geografiska ord och begrepp.

Arbetssätt:

 • Vi kommer att titta på film som förstärker det vi läser och diskuterar. 
 • Vi kommer läsa faktatexter samt träna oss i att använda och förstå geografiska ord och begrepp. 
 • Vi kommer studera kartor för att förstå kartans uppbyggnad med färger och symboler, väderstrecken, skala och gradnätet.
 • Vi kommer ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Du kommer att få arbeta både självständigt och i par med att skriva och redovisa fakta du sökt reda på.

I arbetet med landskapen ska följande saker göras / finnas med:

 • Placera landskapet på en Sverigekarta
 • Placera ut lanskapets stora städer, berg, vatten samt angränsande landskap
 • Rita samt skriv fakta (t ex om landskaps- djur, växt, och vapen)
 • Yta och folkmängd
 • Djur och natur
 • Näringsliv (industrier, företag, produkter)
 • Sevärdheter

Bedömning

 • Ditt löpande deltagande under lektionerna och i diskussioner
 • Eget landskapsarbete 
 • Skriftliga förhör under lektionerna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: