Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä HT 18 Åk 9 spanska läsa, höra, skriva och tala

Skapad 2018-09-25 15:41 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
Gracias, kapitel1-4

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna 

  • Kunna de kapitel som finns i boken Gracias 9, text och glosor
  • kunna berätta och ställa frågor om sin semester eller något annat som hänt i förfluten tid, ska hända, håller på att hända mm. 
  • kunna använda den grammatik som ingår i de olika kapitel- bla presens, futurum, diftongerade verb, reflexiva verb, perfekt, gerundium, perfekt.
  • kunna berätta om sig själv och andra utifrån bokens tema, fraser, grammatik och vokabulär.
  • förstå talad och skriven spanska

 

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdena Skriva, läsa samt Lyssna.

Genomförande

 Vi arbetar med Gracias, textbok och övningsbok.

 

Bedömning

Du visar att du kan använda perfek, gerundium, reflexiva verbt och berätta om något i presens, gerundium eller förfluten  genom att göra läxförhör samt ett avslutande prov. Din muntliga förmåga bedöms löpande under lektionerna. 

 

 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna … utveckla sin förmåga att formulera sig i tal och skrift samt uppfatta talad och skriven spanska 

 

Matriser

M2
Gracias- Läsa, höra, skriva och tala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
I enkla texter kan du förstå
det mest väsentliga innehållet
det huvudsakliga samt tydliga detaljer
helheten samt väsentliga detaljer
Lyssna
I tydligt talat, enkelt språk kan du förstå
det mest väsentliga innehållet
det huvudsakliga samt tydliga detaljer
helheten samt väsentliga detaljer
Skriva
Du kan uttrycka dig i skrift
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du använder regelbundna verb i perfekt samt några oregelbundna verb i presens i perfekt. Du använder något bindeord.
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Du använder både regelbundna och oregelbundna verb i presens och i perfekt, samt några diftongerade verb. Du använder några olika bindeord.
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du använder både regelbundna och flera olika regelbundna och oregelbundna verb i presens och perfekt. Samt du använder diftongerade verb korrekt. Du använder tids- och bindeord.
Tala
Du kan berätta muntligt om dig själv och andra i dialog samtala med andra.
I muntliga framställningar av olika slag du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du har ett begripligt uttal. Du kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av den egna framställningen. Du uttrycker dig med ett enkelt och begripligt språk. Du väljer och använder någon strategi som löser problem i och förbättrar samtalet.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och mestadels sammanhängande. Du har ett relativt tydligt uttal. Du Kan bearbeta och göra förbättringar av den egna framställningen. Du uttrycker dig med ett enkelt och relativt tydligt språk. Du väljer och använder några olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig tydligt och sammanhängande. Du har ett tydligt uttal och visst flyt i språket. Du kan bearbeta och göra tydliga förbättringar av den egna framställningen. du uttrycker dig med ett enkelt och tydligt språk. Anpassar i någon mån samtalet till syfte, mottagare och situation. Du väljer och använder flera olika strategier som löser problem i och förbättrar samtalet.
Realia
Du har kunskap om de spansktalande länderna.
skolverket: Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Du visar att du kan namnen på en del spansktalande länder, huvudstäder och deras flaggor. Du kan en del om kända personer och även lite om geografin i en del spansktalande länderna.
Skolverket: Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Du visar att du kan namnen på flertalet spansktalande länder, huvudstäder och deras flaggor. Du kan en hel del om kända personer och geografin i en del av de spansktalande länderna.
Skolverket: Du kommenterar företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. Du visar att du kan namnen på de flesta spansktalande länder, huvudstäder och deras flaggor. Du kan mycket om kända personer och geografin i många av de spansktalande länderna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: