Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema skogen 2018-19

Skapad 2018-09-25 17:23 i Älgens förskola Munkedal
Förskola
Vi kommer arbeta med temat skogen. Vi har valt att ha olika fokusområden och det första vi tänker arbeta med är svampar. Därefter kommer vi forma temat efter barnens intressen och nyfikenhet.

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Vi har utifrån barnens önskemål gått promenader till skogen. Där har dem visat stort intresse för alla växter och djur som finns. Vi valde därför att arbeta mer med skogen. Vi har valt att ha olika fokusområden och det första vi tänker arbeta med är svampar.

Mål

Eget formulerat mål

Barnen ska få ökad kunskap och delaktiga kring temat skogen.

Läroplanens mål

" utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,"

 

"utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap," (Lpfö 09 rev.2016) 


Barnens erfarenheter

I början av vårt fokusområde med svampar gjorde vi en intervju med barnen i en samling för att ta reda på deras kunskaper och erfarenheter.

Intervjufrågor:

Vart växer svamparna?

- Gräset

- Ute på gräsmattan (pekar)

 

Vad är detta för svamp? (Bild på Röd flugsvamp, vit flugsvamp, kantarell, Karl-Johan, röksvamp, taggsvamp)

* Flugsvamp (vit och röd) - Pojke, flicka, bebis, mask

* Kantarell - Blomma

* Karl-Johan - Den heter svampbit

* Röksvamp - Hickhack

* Taggsvamp - (inget svar)

 

Vilken svamp är giftig och vilken kan man äta?

* Röd flugsvamp - Kan man äta, ser ut som en jordgubbe, man kan ramla. Ett barn visste att den var giftig och att man inte ska trampa på den.

* Vit flugsvamp - Kan man inte äta, den är giftig, det är ett X på den. (Ett barn har läst en svampbok där barnet sett det).

* Röksvamp - Inte äta, man blir sjuk, man kan ramla.

* Karl-Johan - Kan man äta.

* Kantarell - Några trodde man kunde äta den, några trodde inte.

 

TRÄD:

Vart växer träden?

Vad heter detta trädet?

Vad kan man använda träd till?

                         

Insatser - åtgärder för att nå målet

Hela arbetslaget ansvarar för att vi en dag i veckan ta en promenad till skogen. Vi kommer låna material på biblioteket utifrån vilket fokusområde vi arbetar med. Vi kommer under arbetets gång pyssla tillsammans med barnen och även i slutet av fokusområdet knyta ihop säcken i form av något pyssel eller lek. Vår GLU-elev kommer hålla i den aktiviteten.

Vi kommer använda barns inflytande under arbetets gång, barnens tankar och nyfikenhet och intressen  kommer styra arbetet.

Hur målet ska utvärderas.

I slutet av varje fokusområde kommer vi göra samma intervju som i början för att utvärdera vad barnen lärt sig.

Teoretisk bakgrund

 

Som man kan läsa i barn och naturvetenskap (Elfström,nilsson,sterner,wehner-godèe 2014) " genom att frångå den egna tänkta planeringen och i stället utgå från barnens frågor och undersökningar och på det viset påbörja ett kortare eller längre projekt, kan man också uppnå eller sträva mot flera mål i läroplanen. i det senare fallet innebär det att barnen "äger" frågan redan från början av projektet, vilket bidrar till en ökan känsla av meningsfullhet för dem."

"lärarna bör ge barnen utrymme att styras av sin egen nyfikenhet."

"Alla barn har redan tidigt skaffat sig egna kunskaper och teorier om naturvetenskapliga fenomen. Det är lärarens uppgift att ta reda på hur varje barn tänker om olika naturvetenskapliga fenomen och därefter lägga upp undervisningen utifrån barnens förståelse"

 

Dokumentation

Vi kommer dokumentera via unikum och hallen där det blir synlig för barn och föräldrar.

Samverkan med vårdnadshavare

under hela temats gång kommer vi visa upp det barnen jobbat med för föräldrarna.

 

 

 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: