👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träd

Skapad 2018-09-25 17:51 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3) Biologi
TRÄD

Innehåll

 

Syfte och förmågor

 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara naturen. (ur Lgr11)

 

Kunskapskrav (ur Lgr11)

Eleven skall kunna:

 • i samtal om årstider berätta om förändringar i naturen och ge exempel på

livscykler hos några växter.

 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor

 

Vad? (Centralt innehåll ur Lgr11)

 • Årstidsväxlingar i naturen… Växters livscykel och anpassningar till olika årstider.
 • …Växter i närmiljön och hur de kan sorteras grupperas och artbestämmas samt några vanligt förekommande arter.

 

Det här ska jag kunna!

 • Känna till några löv och barr träd
 • Trädets delar
 • Bladens utseende
 • Känna till fotosyntesen
 • Känna till trädets livscykel/kretslopp
 • Skriva fakta text om minst ett lövträd och ett barrträd.
 • Kunna ge några exempel på vad trä kan användas till.

Hur?

 • Se på film
 • Läsa fakta texter
 • Gå ut i skogen
 • Genomgångar
 • Enskilt arbete och grupp arbete

 

Vi bedömer:

 • Visa och berätta och om hur ett träds liv kan se ut.
 • Att du kan skillnaden mellan barr och löv träd.
 • Beskriva fotosyntesen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3