👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familje- och samhällsekonomi VT-21

Skapad 2018-09-26 07:29 i Forssaklackskolan Borlänge
Ett arbetsområde som omfattar samhällsekonomi.
Grundskola 7 – 8 Samhällskunskap
"Man blir inte rik genom stora inkomster utan genom små utgifter" (okänd källa). När man tittar på TV handlar det väldigt ofta om pengar - mycket pengar. Det handlar om miljoner och miljarder och om börserna världen över har gått upp eller ner. Känner du igen det? Det här med pengar verkar vara något mycket viktigt, eller hur? Vad betyder ordet ekonomi? Måste vi betala skatt och varför? Hur hanterar företag, banken, kommunen och staten sina pengar? Vad betyder inflation? Det är några frågor som du kommer att få lära dig mer om genom just studier i familje- och samhällsekonomi.

Innehåll

Upplägg

Vi kommer att jobba med detta arbetsområdet V 12-16, med en skriftlig examination i slutet på V 16 eller i början av V 17. Vi kommer även att genomföra några socrativetest på begrepp under de kommande veckorna. Ni kommer att få genomgångar, se filmer, läsa och ta anteckningar från häftet vi har satt ihop. Dessutom kommer vi att titta på ett avsnitt av "Lyx-fällan".

Material

Vi kommer att utgå från ett häfte vi gjort från boken "Samhällskunskap 7-9" Utkik, s. 144 - 158 och valda delar ur sammanfattningen på s. 168 - 169 och en inledande del om familjeekonomi som vi tagit från So-rummet. Skriv namn och klass på häftet och förvara häftet i din blå plastmapp. Delen ur boken "Samhällskunskap 7-9" finns att lyssna på vid ILT (Inläsningstjänst).

Filmer från Studi.se

https://app.studi.se/l/enkel-raenta?subject=64553

https://app.studi.se/l/raenta-paa-raenta?subject=64553

https://app.studi.se/l/det-ekonomiska-kretsloppet

https://app.studi.se/l/spara-eller-laana

https://app.studi.se/l/utbud-och-efterfraagan

Filmer från Inläsningstjänst - Begreppa

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/resurser-och-fordelning/vad-ar-ekonomi

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/resurser-och-fordelning/det-ekonomiska-kretsloppet

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/resurser-och-fordelning/valfard-i-sverige

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/resurser-och-fordelning/utbud-och-efterfragan

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/samhallskunskap/resurser-och-fordelning/vad-ar-skatt

Lyxfällan

https://www.viafree.se/program/underhallning/lyxfallan/sasong-26/avsnitt-12

Syfte och mål

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen. Eleverna ska få kunskaper om ekonomiska begrepp och det lilla- och stora ekonomiska kretsloppet.

Bedömning

Läraren bedömer elevens kunskaper och förmågor kontinuerligt och fortlöpande under lektionsarbetets gång såväl skriftligt som muntligt genom olika moment. Läraren bedömer också elevens förmågor vid det skriftliga prov som kommer att avsluta arbetsområdet. 

Sammanfattningar och frågor

https://borlange-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/stefan_eriksson_borlange_se/Ec97-_cEx9VBg_J4fGRa_9EBo3995_3kHWHO6WEXcrZgsw?e=5ohqPB

https://borlange-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/stefan_eriksson_borlange_se/EfHthw1O2YNGigZoj2zzdccB5Kljpb2asGr3V_VRlYBkFg?e=vVYlPC

https://borlange-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/stefan_eriksson_borlange_se/EUPRpAVrQkNNro5Fhvz7HuIBktSGEk7G-SJncSdD8lmvcA?e=xQEkKI

 

Uppgifter

  • Budget och kassabok

Matriser

Sh
Familje- och samhällsekonomi-matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Familjeekonomi
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om familjeekonomi.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om familjeekonomi. Du visar detta genom att enkelt förklara hur familjer påverkas och påverkar ekonomin.
Du visar att du har goda kunskaper om familjeekonomi. Du visar detta genom att på ett utvecklat sätt förklara hur familjer påverkas och påverkar ekonomin.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om familjeekonomi. Du visar detta genom att på ett välutvecklat sätt förklara hur familjer påverkas och påverkar ekonomin.
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar detta genom att undersöka och förklara hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället fungerar.
Du visar att du har goda kunskaper om olika samhällstrukturer. Du undersöker och förklarar utförligt hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället fungerar
Du visar mycket goda kunskaper om olika samhällstrukturer. Du undersöker och förklarar utförligt, ur flera olika synvinklar, hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället fungerar
Ekonomiska kretsloppet - vad är det och hur påverkar det individen och samhället?
Du kan ännu inte föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av det ekonomiska kretsloppet.
Du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av det ekonomiska kretsloppet (och tvärt om).
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av det ekonomiska kretsloppet (och tvärt om).
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av det ekonomiska kretsloppet (och tvärt om).
Begrepp
Du kan ännu inte använda familje- och samhällsekonomiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda familje- och samhällsekonomiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. (Ex. konkurs, högkonjunktur, inflation och efterfrågan.)
Du kan använda familje- och samhällsekonomiska begrepp på ett fungerande sätt. (Ex. konkurs, högkonjunktur, inflation och efterfrågan.)
Du kan använda familje- och samhällsekonomiska begrepp på ett väl fungerande sätt. (Ex. konkurs, högkonjunktur, inflation och efterfrågan.)
Olika perspektiv och samband
Du kan ännu inte beskriva enkla samband kring hur samhällsekonomin och vad som händer i världen påverkar oss alla på olika sätt.
Du kan beskriva enkla samband kring hur samhällsekonomin och vad som händer i världen påverkar oss alla på olika sätt. Du kan också förklara lite kring varför det är så.
Du kan beskriva förhållandevis komplexa samband kring hur samhällsekonomin och vad som händer i världen påverkar oss alla på olika sätt. Du kan också, på ett tydligt och klart sätt förklara varför det är så.
Du kan beskriva komplexa samband kring hur samhällsekonomin och vad som händer i världen påverkar oss alla på olika sätt. Du kan också, på ett tydligt, klart och nyanserat sätt förklara varför det är så.