👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs en bok - nr.2 (v.35-50)

Skapad 2018-09-26 07:40 i Domnarvets skola Borlänge
Ett skönlitterärt läsprojekt som pågår parallellt med vanlig undervisning under ca 15 veckor.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under höstterminen skall du läsa en bok som du veckovis kommer att berätta lite om via Unikum, utifrån förutbestämda reflektionsfrågor. Boken kommer att lånas under v.35-36 och skall redovisas v.49-50. Läs regelbundet, tio minuter innan du somnar, en stund på mentorstid eller kanske som avslutning på ett HEL-pass. Om du vill får du läsa flera böcker under terminen. Du besvarar alla reflektionsfrågor till samtliga böcker du läser, men redovisar endast en av dem i den muntliga redovisningen.

Innehåll

Tidsplan: V35-50

V36-48 Uppgifter till det du läst. Reflektionerna skrivs in i Unikum på onsdagslektionerna.

V49-50 Muntliga redovisningar med hjälp av en Power Point med rubriker och bilder inför klass.

Viktigt att tänka på:

 • För att veta hur många sidor du behöver läsa varje vecka - dela in boken i elva delar.
 • Varje del ska vara läst till onsdagen.
 • Under tiden du läser - anteckna ned sidan du hittar intressant information på, så att du kan gå tillbaka till sidan och läsa om du behöver.
 • Notera gärna några träffande eller passande citat, som du använder i dina reflektioner.
 • Påbörja gärna den Power Point du ska använda när du redovisar boken. I den ska du endast ha bilder. Du kan hitta bilder på Internet, men även måla/rita och/eller fotografera egna bilder.

Examination

Det här kommer vi bedöma:

 • Ditt sätt att reflektera och svara på de frågor som du skriver i Unikum på onsdagslektionerna.
 • Din muntliga redovisning v.49-50
 • Hur du kombinerar text, estetiska uttryck och medier, via din Power Point med rubriker och bilder.

Uppgifter

 • v.36 Uppgift 1: Fakta om boken

 • v.37 Uppgift 2: Bokens inledning

 • v.38 Uppgift 3: Bokens huvudperson och du

 • v.39 Uppgift 4: Bokens handling och omvärlden

 • v.40 Uppgift 5: Bokens språk och stil

 • v.41 Uppgift 6: Välj ut två citat från boken och motivera varför du gjort ditt val

 • v.42 Uppgift 7: Hitta något du undrar över och/eller något du inte förstår

 • v.43 Uppgift 8: Vad du tycker är viktigt - både positivt och negativt.

 • v.43 Uppgift 8: Vad du tycker är viktigt - både positivt och negativt.

 • v.45 Uppgift 9: Jämför boken med en annan bok eller film

 • v.46 Uppgift 10: Bokens budskap

 • v.47 Uppgift 11: Din åsikt om boken

 • v.48 Uppgift 12: Levde boken upp till dina förväntningar?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Läsa bok - betygsmatris

F
E
C
A
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.