Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskap och värdegrund

Skapad 2018-09-26 09:09 i Hästhagenskolan Lerum
Vänskap - empati - likabehandlingsplanen
Grundskola 4 – 6
Under läsåret kommer vi att arbeta med hur vi har det tillsammans och hur vi är mot varandra i klassrummet och på skolgården. Att respektera varandra är viktigt för att du själv ska må bra och att alla andra ska må bra. Arbetet kommer vara centralt under hela läsåret, då vi kommer arbeta med övningar och samtal för att skapa ett bra klimat i klassen.

Innehåll

2. MÅLET MED UNDERVISNINGEN 

Målet med undervisningen är att du skall lära dig att:

 • få förståelse för att vi alla är olika som människor
 • samarbeta, att känna en gemenskap / en samhörighet i gruppen.
 • leva dig in i och förstå andra människors situation.
 • känna trygghet och lära dig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.
 • förstå betydelsen av att vårda ditt språk.
 • utveckla respekt för andra människors åsikter men uppmärksamma och ta avstånd från sådant som innebär förtryck och kränkningar 
 • göra till en vana att i ditt handlande ta hänsyn till allas lika värde och rättigheter, oberoende av exempelvis kön, klass och etnisk tillhörighet.
 • utveckla din förmåga att se konsekvenser av ditt och andras ställningstaganden och handlingar.
 • samtala om viktiga livsfrågor som berör dig och relationer mellan dig och andra.

3. SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

Vi kommer att:

• samtala om olika dilemman som kan uppstå mellan vänner.
• lösa olika problem både individuellt och tillsammans med andra.
• titta på filmer som handlar om vänskap.
• ge/ta/formulera komplimanger.
• öva på att uttrycka känslor, tankar och åsikter, skriftligt och muntligt.

 

4. DETTA SKALL BEDÖMAS 

Jag kommer bedöma din kunskaper genom att se om du:

 • blivit bättre på att samarbeta.
 • varit delaktig samt att du har varit aktiv i de olika övningarna/lekarna och på lektionerna.
 • följer klassens/skolans regler och normer.
 • visar respekt och hänsyn till dina kompisar och till de vuxna.
 • beskriver hur du är en bra kompis.

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: