Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniken som en del av vår vardag på en lekplats.

Skapad 2018-09-26 09:34 i Simrislundsskolan Simrishamn
Du ska få lära dig om hur saker fungerar och används, det kallar vi för teknik. Teknik löser ett problem.
Grundskola 1 Teknik Bild Svenska
Teknik finns överallt! Nu ska du få vara med och upptäcka att det finns teknik i din vardag. Vi kommer att undersöka olika saker som finns på skolgården men även ute i samhället/hemma.

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna göra enkla skisser, bilder och texter över en teknisk konstruktion.

Du ska kunna bygga en lekplats med en gungbräda och en gunga samt övriga saker som ni själva bestämmer.

Du ska utveckla förmågan att använda begrepp och ord inom teknik, exempelvis mekanismer, hävstänger.

Samarbetsmål: Du ska få använda din fantasi men även inspireras av andra.

Socialt mål: Du ska jobba med din parkompis både när ni planerar, skissar, bygger och dokumenterar jobbet.

Innehåll

Inom arbetsområdet ska du få reflektera över och undersöka hur saker fungerar. Det kan vara saker som finns här och nu i din vardag eller saker som människor använt för längesedan.  Du kommer att få undersöka tekniska föremål som finns ute på skolgården.

Arbetssätt

Du ska arbeta par med angivna uppgifter.

Du ska få titta på film om teknik från UR: Mitt liv som grej. Vi kommer att se filmerna om suddgummit och om saxen eftersom vi kommer att använda dem i arbetet.
Vi ska diskutera i helklass om uppfinnare, tekniska prylar och hur dessa förändrats över tid.
I par ska ni få bygga en modell över en lekplats.

Hur ska du redovisa?

I par ska ni redovisa er lekplats som ni har byggt. Den ska dokumenteras under tiden och en slutdokumentation som ska skrivas på datorn och det ska finnas bilder med.
NI ska visa er skiss och era tankar från början samt visa er modell hur er lekplats blev.
Ni ska även resonera kring tekniska föremål från förr och idag som ni har på er lekplats.

 

 

Uppgifter

 • Tekniktema: Att bygga en lekplats

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3

Matriser

Sv Tk Bl
Matris i Teknik åk 1-3

Tekniska lösningar och arbetssätt

Förmåga att undersöka några vardagliga föremål
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan undersöka några vardagliga föremål.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
Förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Tk  1-3
Du kan med hjälp av ledande frågor använda enkla ord och begrepp.
Du använder oftast enkla ord och begrepp i rätt sammanhang under arbetets gång.
Du använder enkla ord och begrepp i rätt sammanhang.
Förmågan att dokumentera arbetet
 • Tk  1-3
Du arbetar med enkla dokumentationer.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller där syftet med arbetet framgår.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Förmågan att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan ge exempel på några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Du kan berätta om några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Du kan resonera om hur och varför några vardagliga föremål har förändrats över tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: