👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 5

Skapad 2018-09-26 12:16 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Planering för läsåret 16/17
Grundskola 5 Engelska

Engelska är ett världsspråk. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom många olika områden. Språk är viktigt för oss för att kunna tänka, prata med varandra och lära oss saker. Att kunna engelska gör att du kan förstå hur människor lever i andra länder. Engelska kan också behövas framtida studier och arbete.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska träna på att 

förstå och tolka innehåller i talad engelska och i olika slags texter
formulera dig och kommunicera i tal och skrift
använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

 

Arbetssätt


Du kommer att arbeta med What´s up 5: textbook, workbook,
läsa, prata om och skriva texter med anknytning till olika ämnesområden,                                                                                                                  lyssna på olika hörövningar,
arbeta med muntliga och skriftliga övningar,
titta på korta filmer.

Bedömning:


Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:
förstå och tolka innehåller i talad engelska i olika slags texter
formulera dig och kommunicera i tal och skrift
använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Matriser

En
Engelska

Otillräcklinga kunskaper
Godtagbara kunskaper
.
Mer än godtagbara kunskaper
Jag kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Jag kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Jag kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Jag visar min förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Jag visar min förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Jag visar min förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta min förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan jag välja och använda mig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta min förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan jag i viss utsträckning välja och använda mig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta min förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan jag i viss utsträckning välja och använda mig av strategier för lyssnande och läsning.
Jag kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i min egen produktion och interaktion.
Jag kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i min egen produktion och interaktion.
Jag kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i min egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan jag formulera mig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan jag formulera mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan jag formulera mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera min kommunikation kan jag bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera min kommunikation kan jag bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera min kommunikation kan jag bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan jag uttrycka mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan jag uttrycka mig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan jag uttrycka mig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Jag kan välja och använda mig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Jag kan välja och använda mig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
Jag kan välja och använda mig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Jag kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Jag kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Jag kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.