👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Välkommen till Svenska 3

Skapad 2018-09-26 12:25 i Norrtälje Komvux Norrtälje Komvux
Gymnasieskola Svenska
Välkommen! Här kommer information om kursen och datum du måste komma in till skolan för muntliga framföranden och nationella prov.

Innehåll

 

Om jag hänvisar till kurslitteratur i uppgifterna så är det   Svenska Timmar Språket, av Waje och Skoglund (2009) som jag hänvisar till. Har du inte den sedan tidigare kan du söka information på nätet eller låna en liknande bok på biblioteket. Skönlitteratur som ska läsas hittar du i den sista uppgiften.

 

Alla uppgifter ska lämnas in enligt angivelse i Unikum. För att du ska få en möjlighet till att förbättra din skrivteknik och eventuellt höja betyget gör vi enligt följande:

 • Jag läser det och skriver siffror i kommentarsfältet.

 • Dessa siffror motsvarar olika kommentarer som du finner i förbättringsmatrisen se nedan.

 • Du får därför ha det dokumentet nära till hands och tänka på dessa kommentarer inför det nya arbetet.

 • Det kan hända att ett arbete måste bearbetas flera gånger för ett betyg.  

   

  Obs! Är du sen med att skicka in uppgiften kommer den att läsas i mån av tid. Du kan alltså inte räkna med en snabb återkoppling.  

 

Det är viktigt att

 • du har ett rättstavningsprogram som du använder innan du skickar in arbetet (jag rättar inte stavfel, men jag anmärker att det finns),
 • du tänker på särskrivning (det är skillnad på skumtomte och skum tomte),

 • du tänker på styckindelningarna, att de är lagom långa och att de behandlar ett tema,

 • du varierar fundamentet, dvs. att du inte inleder alla meningar på samma sätt (då blir texten bättre),

 • du använder bindeord som: dessutom, även, som tidigare nämnts, anledning är, samtidigt, när det gäller, osv.

 • du skiljer på tal- och skriftspråk (läs mer om detta i Svenska Timmar Språket).

 

Oavsett om du läser på skolan eller på distans måste alla vara på skolan vid följande tillfällen:

 • muntliga redovisningar på skolan:  16/11 klockan 09.00 och 14/12 klockan 09.00 (sal meddelas senare)
 • nationella prov (den består av en skriftlig och en muntlig del): 17/12 klockan 09.00 (skriftlig del. Du har 4 timmar till godo) och 19/12 klockan 09.00 (muntlig del). Obs! Nationella proven måste skrivas på angivet datum.

 

Det är mycket som ska göras och läsas under dessa 10 veckor, därför är det viktigt att

 • lånar eller köper skönlitteraturen i god tid,

 • gör uppgifterna och lämnar in dem i god tid,
 • du kommer ihåg att efter 2 veckors inaktivitet skrivs du ut ur kursen,

 • du kontaktar mig om du har svårt med en uppgift och behöver hjälp eller om du är sjuk eller har annat hinder just den veckan.

  Obs! Glöm inte att studieaktivera dig för att visa att du läser kursen. Det gör du via denna länk:

  http://starta.vuxenutbildning.nu/

   

   

För att underlätta studieplaneringen har jag skapat en planering (se nedan).  

Lycka till med studierna!

/Barbro

 

Uppgifter

 • Planering och Förbättringsmatris