👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Baskunskaper i ekonomi

Skapad 2018-09-26 12:33 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett arbete kring ekonomi i vardagen, nationellt och internationellt
Grundskola 9 Samhällskunskap
Mycket av det som händer runt omkring oss i samhället har med ekonomi att gör. Du är en del av företagen, hushållen, den offentliga sektorn och bankerna. Vi ska få en inblick i och öka vår förståelse av det ekonomiska kretsloppet.

Innehåll

Syfte

Att du ska bli medveten om hur ekonomi fungerar för dig, din familj, Sverige och internationellt. Det kallas det ekonomiska kretsloppet och visar hur allting hänger ihop. 

Mål och de förmågor vi tränar med arbetet om samhällsekonomi

Konkretisering av målen:

 • Förstå olika ekonomiska termer och begrepp.
 • Du har grundläggande kunskaper om samhällets ekonomi.
 • Förstå hur ekonomin fungerar i samhället.
 • Du visar att förstår sambanden mellan det ekonomiska kretsloppet och vår välfärd
 • Kunna föra ett resonemang där ekonomin i samhället förklaras ur olika perspektiv

 

 

Planering;

v 41: Arbetsområdet introduceras. Vi talar om PP som finns bifogad.  

v 42: Div arbetsuppgifter från MaWa och från Clioonline.se

v 43: Vi fortsätter med föreläsning och arbetsuppgifter.

Prov på torsdagen på:

- pp samt föreläsningsanteckningar

- Sh-boken sid. 144-169. Läs på sammanfattningen noga.  

- läs även igenom alla resguiderna på Clio och öva på de uppgifter som jag lagt ut där. 

 

Efter detta ämnesområde sätter jag era preliminära slutbetyg i samhällskunskapsbetyg, dessa kan komma att ändras om vi får SH på NP i vår. 

 

/Maria

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Se kunskapskraven.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällsstrukturer
Du visar att du förstår det ekonomiska kretsloppet.
Du kan undersöka och beskriva hur olika samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur olika samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur olika samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Begreppsanvändning
Förmåga att använda begrepp
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra och när du resonerar kring vår välfärd.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra och när du resonerar kring vår välfärd.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur olika samhällsstrukturer hänger ihop med varandra och när du resonerar kring vår välfärd.
Diskutera
Förmåga att diskutera/resonera/argumentera
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och samhällen påverkar varandra. Du beskriver saker som har betydelse för människors möjlighet att påverka sitt och andras liv. Du beskriver hur de sakerna hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.