Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkna med kod

Skapad 2018-09-26 12:38 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Matematik

I Räkna med kod får du lära dig grunderna i programspråket Python samtidigt som du arbetar med matematik. Du kommer att få lära dig ett antal programmeringskommandon och när du har arbetat med området ska du kunna lösa olika matematikuppgifter med hjälp av programmering.

Innehåll:

 • Kunna skriva text och använda de fyra räknesätten
 • Ange variabler och kunna spara en text eller värdet av ett tal
 • Input - att mata in text och tal
 • Använda for-satser för att upprepa en kod
 • Kombinera olika villkor med if, and och or
 • Använda while för att upprepa kod
 • Räknare - att räkna upprepningar
 • Listor - att spara flera värden
 • Random - att slumpa tal
 • Turtle - att rita med kod
 • Nästlade satser - att skriva en sats i en sats

Innehåll

Innehåll åk 8

HT:

 • Print - att skriva text
 • Variabler - att spara värden
 • Input - att mata in text och tal
 • For - att upprepa kod

VT:

 • If - att skriva villkor
 • If, and och or - att kombinera villkor
 • While - ett sätt att upprepa kod
 • Räknare - att räkna upprepningar

 

Såhär kommer vi att arbeta

Vi kommer att använda onlinetjänsten repl.it för att skriva och köra kod i programmspråket Python 3. Varje lektion introduceras ett nytt programmeringskommando och sedan arbetar vi med uppgifter på olika nivåer. Uppgifterna har en tydlig koppling till matematik, så att man utvecklar matematikkunskaperna samtidigt som man lär sig programmera. Vi kommer även att arbeta med några större programmeringsuppgifter (aktiviteter) av mer utforskande karaktär.

 

Efter arbetsområdet ska du kunna skriva program som

 • skriver ut text på skärmen och utför beräkningar med de fyra räknesätten
 • tilldelar en variabel ett värde och använder variabeln i beräkningar
 • använder kommandona input(), int() och float()
 • använder kommandot for för att upprepa en bit kod
 • använder kommandona if, elif och else
 • använder tecknen för operatorer för att ställa upp villkor
 • beräknar resten vid division med hjälp av operatorn %
 • kombinerar villkor med hjälp av de logiska operatorerna and och or
 • upprepar en bit kod så länge ett villkor är uppfyllt
 • räknar antalet upprepningar i en slinga

Begrepp som hör till området:

Algoritm, Avlusa / bugg, Editor, Exekvera, Kod / program / programspråk, Sats, Variabler, Print, Input, Villkor, Loop, For - satser, Villkorssats, If-satser, Else, elif, For n in range, While, Slingor / sekvens, Lista.append och lista.count och Import random

 

Uppgifter

 • Lektion 1 Print och de fyra räknesätten

 • Lektion 2 Variabler

 • Lektion 3 Input

 • Lektion 4 For-satser

 • Lektion 5 If-satser

 • Lektion 6 If-satser med and och or

 • Lektion 7 While-satser

 • Lektion 8 Räknare

 • Lektion 9 Listor

 • Lektion 10 Slumptal

 • Lektion 11 Python med turle

 • Lektion 12 Nästlade satser

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: