👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vale 7: Capítulo 4

Skapad 2018-09-26 12:42 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
¡Seguimos con el español!

Innehåll

I det fjärde kapitlet i Vale 7 kommer du att bygga vidare på det du lärde dig i kapitel 1-3 och lära dig fler ord och fraser. Målet är att du ska lära dig: 

  • några ord för kläder 
  • bestämd artikel i singular och plural (el/la/los/las)
  • obestämd artikel i singular och plural (un/una/unos/unas)
  • adjektivets böjning
  • några prepositioner
  • berätta om vad någon har på sig (verbet llevar) 
  • berätta om vad man tycker om och inte tycker om (me gusta/no me gusta) 

 

Som läxa kommer du att få glosor och fraser för att befästa ordkunskap. 

Efter kapitel 4 kommer vi att göra ett test i hörförståelse. Testet blir dels en avstämning på vad du kan och dels en inlärningssituation. 

Matriser

M2
Halmstad Moderna språk, språkval - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att ...

I betygstabellen nedan kan du hitta kunskapskraven för E - C - A i slutet av åk 9.
E
C
A
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.